LT
RU


Indų skulptūra, vaizduojanti Višnu, 1-ojo, 5-ojo ir 9-ojo namų indiškojoje astrologijoje globėją; taip pat Merkurijaus globėjas.


Indų statulėlė, vaizduojanti Lakšmi, 1-ojo, 4-ojo, 7-ojo ir 10-ojo namų indiškojoje astrologijoje globėją.


Agni, ugnies, t.y. Saulės globėjas


Jojantis ant dramblio Indra (vienas iš Jupiterio globėjų)


Indrani, meilės valdovė (Veneros globėja)


Yama, mirties valdovas (Saturno globėjas)


Durga, galios valdovas (Rahu globėjas)