LT
RU

Astrologija kultūroje I


Deivės Afroditės bareljefas


Deivės Afroditės statula


Antropocentrizmas. Žmogus, kaip Visatos centras (G.Reišas "Margarita Philosophica", 1503)


Dievo Apolono statula (Saulės personifikacija)


Deivės Artemidės statula (priešpilnio Mėnulio personifikacija)


Sefirot. Gyvenimo medis, arba medis sefirot, rodantis astrologijos ir kabalos ryšį (Ricius "Portae Lucis", 1516)


Deivės Atėnės Paladės statula (Marso naktiniame horoskope personifikacija)


Zodiako pavaizdavimas ant Bet Alef gyvenvietės sinagogos grindų


Boscho paveikslas


Botičelio "Venera ir Marsas"


Botičelio "Veneros gimimas"


Brolių Liumburgų"Zodiako ženklai"


Bronzino "Venera su kupidonais"


Chiromantijos ir astrologijos ryšys (U.Bekker "Lexicon der Astrologie", 1988)


M.K. Čiurlionio "Zodiako Ženklai. Šaulys"


Alegorinis Jupiterio, Marso ir Saturno susijungimo Vėžio ženkle 1504 m. pavaizdavimas (Sebastiano Branto
graviūra, 1504)


Dievo Krono statula (Saturno personifikacija)


A.Diurerio graviūra "Apokaliptiniai raiteliai" (Jupiteris Šaulyje. Marsas Avine, Merkurijus Svarstyklėse, Saturnas Skorpione - ši planetų padėtis atitinka 395 m. po Kr.gim. rugsėjo 30d.)


Drakono galvos užtemimas (graviūra iš 1497 m. almanacho)


Dievo Dzeuso statula (Jupiterio personifikacija)


El Greko "Madona su pusmėnuliu"

Heliocentrinė pasaulio sistema (graviūra ant vario, Šeichceris "Biblia sacra", 1724)


Gimimo momentas (J. Rueff "De conceptu et generatione hominis", 1587)


Hado karalystė (dylančio šviesoje ir sudeginto Mėnulio personifikacija)


Hera (Mėnulio pilnaties personifikacija)


Dievo Hermio statula (Merkurijaus personifikacija)


Karališkasis aspektas, alegoriškas Jupiterio ir Saturno susijungimo Vėžio ženkle pavaizdavimas (I. Lichtenberg "Weissagugen", 1527)


Kristus su apaštalais (Iohann fon Glogal "Introductorium", 1513)


Maginis Jupiterio kvadratas (pagal A. Kircherį, 1652)


Dievo Arėjo statula (Marso dieniniame horoskope personifikacija)


Mergelės žvaigždynas (J. Gevelijus "Uranographia", 1690)


Piktosios planetos Saturnas ir Marsas (N. Szadek "Prognosticon", 1519)


Dievo Poseidono statula (modernaus Neptūno personifikacija)


Ptolemėjus, kaip astronomų "karalius" (Georg Reisch "Margarita Philosophica", 1503)


Renesanso epochos horoskopas ir jo interpretaroriai, graviūra


Saturno profesijos, graviūra


Velaskezo "Merkurijus ir Argas"


Veneros alegorija (H. Spiczynski "O ziolach", 1556)


Viduramžių astrologas dirba


Žmogaus anatomija (Georg Reisch "Margarita Philosophica", 1503)


Žmogus, kaip keturių elementų (Ugnis, Oras, Žemė ir Vanduo) visuma ("Petrarca-Meister 1514-36", 1572)


Zodiako Ženklai (K. Flomarionas "Dangaus istorija", 1899)


Egipto astrologija: šiaurinių žvaigždynų simboliai ant vieno ių kambarių lubų faraono Sečio I kapavietėje (O. Neigebaueris, R. Parkeris "Egyptian astronomical text", 1969)


Kometa kardų pavidalu stebėta Smolenske (pagal 17 amžiaus rankraštį)