LT
RU

...Viena iš senovinių Rytų legendų byloja apie tai, kad kartą Naujųjų metų išvakarėse Buda nusprendė susišaukti visus pasaulio gyvūnus. Tiems, kurie jį ateisią pasveikinti su prasidėjusiais Naujaisiais metais ir pareikšti savo pagarbos, jis pažadėjęs dovanų po vienerius metus. Kad neatsiliktų nuo kitų, žiurkė nepastebimai užsiropštė ant bizono ir, atsispyrusi nuo jo, savo šuoliu pralenkė visus kitus. Jai iš paskos pasirodė bizonas, tigras, katinas, drakonas, gyvatė, arklys, ožka, beždžionė, gaidys, kiaulė, šuo.
Gavęs savo metus kiekvienas gyvūnas suteikė jiems savo bruožus. Japonai tiki, kad žmonės, gimę tais ar kitais dvylikos metų ciklo metais, turi atitinkamo žvėries bruožų.
O kuriais metais gimėte jūs?

DRAKONO metai 1928 1940 1952 1964 1976 1988 2000
GYVATĖS metai 1929 1941 1953 1965 1977 1989 2001
ARKLIO metai 1930 1942 1954 1966 1978 1990 2002
OŽKOS metai 1931 1943 1955 1967 1979 1991 2003
BEŽDŽIONĖS metai 1932 1944 1956 1968 1980 1992 2004
GAIDŽIO metai 1933 1945 1957 1969 1981 1993 2005
ŠUNS metai 1934 1946 1958 1970 1982 1994 2006
KIAULĖS metai 1935 1947 1959 1971 1983 1995 2007
ŽIURKĖS metai 1936 1948 1960 1972 1984 1996 2008
BIZONO metai 1937 1949 1961 1973 1985 1997 2009
TIGRO metai 1938 1950 1962 1974 1986 1998 2010
KATINO metai 1939 1951 1963 1975 1987 1999 2011

I. Pagrindinės charakteristikos


DRAKONAS

Drakonas kupinas sveikatos, gyvenimiškos jėgos, aktyvumo, atviras ir tyras tarsi auksas, bet neturi diplomatijos. Nors jis ir nenaivus, bet jis patiklus, jį visada galima apgauti. Jis jausmingas. Drakonas dažnai rūpinasi dėl netikrų priežasčių. Jo pastangos būti tobulu daro jį reikliu sau ir kitiems. Jis daug reikalauja, bet atneša kur kas daugiau.
Suerzintas ir užsispyręs Drakonas nesusivaldo kalboje, ir jo žodžiai dažnai aplenkia mintį. Nežiūrint, dažnai reikia skaitytis su jo nuomone, gerai ar blogai išdėstyta, nes jis duoda gerus patarimus. Nesulaikomas entuziastas, jis lengvai susižavi, yra išdidus. Drakonas gabus viskam – inteligentiškas, atviras, jo klauso, jis įtakingas.
Visą gyvenimą Drakonui nieko netrūks. Jam seksis bet kurioje srityje, ar jis pasirinktų artisto, šventiko, kario, gydytojo ar politiko kelią – visur jis švytės. Jei jam reikės save pašvęsti dideliam reikalui, jis visada pasieks tikslą. Nelaimei, su tokiu pats pasisekimu jis gali eiti ir į blogus reikalus ir laimėti – jis nugalėtojas.
Meilėje jis dažnai mylimas, bet myli retai. Jis niekada nepatirs nusivylimo meile bei skausmo. Šio ženklo moterys turės pasisekimą ir dažnai joms bus peršamasi. Be to, Drakonas gali būti dramos priežastimi atstumtajam partneriui. Drakonas retai tuokiasi jaunas, kai kurie lieka viengungiais. Jis mėgstą viengungišką gyvenimą, vienišas jis netgi labiau laimingas.
Jis gali sujungti savo gyvenimą su Žiurke, nes įsimylėjusi Žiurkė kantri. Be abejo, Žiurkė pasinaudos viskuo, ką atneš Drakonas, bet ji padės jam savo kritišku protu ir pinigų pomėgiu. Tą patį galima pasakyti ir apie Gyvatę. Gaidys-pasipūtėlis suras bendrą kalbą su Drakonu. Jis su malonumu surankios jo sėkmės trupinius. Kaip meilėje, taip ir reikaluose Beždžionė jį papildo: atneša jam savo gudrumo, o Drakonas jai – savo jėgą. Jie reikalingi vienas kitam, tiktai Beždžionė tai pripažins, bet Drakonui reikia būti atsargiam: iš visų ženklų Beždžionė vienintelė gali jį išjuokti. Jos humoras suminkštins Drakono išdidumą. Be to, vyras-Drakonas visada žavėsis moters-Gyvatės grožiu, ja didžiuosis. Drakono sąjunga su Tigru ramybės nesuteiks. Ypač reikia vengti ramaus Šuns, pesimisto ir realisto, kuris Drakonu... netikės.
Drakonui bus nedidelių sunkumų pirmoje gyvenimo fazėje, jis daug pareikalaus iš savo artimųjų. Jo artistiškas charakteris bus daugelio problemų priežastimi antroje gyvenimo fazėje. Juo žavėsis, jo klausys. Kokios mažos bus jo nesėkmės, tokie dideli laimėjimai. Jo charakteris sunkus. Jis bus nepatenkintas. Laimingas paskutinėje savo gyvenimo fazėje, kuri atneš viską, ko panorės.
Tai sėkmės ženklas. Tai ženklas dangaus galybės ir paties palankiausio astrologinio poveikio. Jis simbolizuoja gyvenimą ir augimą. Drakonas atneša turtą, gerumą, harmoniją, ilgaamžiškumą.
Tačiau kiekvienas medalis turi ir kitą pusę. Ir jei susidaro įspūdis, kad Drakono likimas lengvas, nepamirškite – tai iliuzija, gimdanti iliuziją. Kasdien Drakonas spinduliuoja, bet jo spindesys neryškus, jis negali apakinti, ir jo stipri asmenybė tik paviršius. Jo iš tikrųjų nėra: tai gyvulys paradui, tarsi karnavalinė figūra, be grandinių, galinga. Priklausomai nuo savo reikmių, jis švytės ugnimi, auksu ar liesis vandeniu, bet jį sudegins jo šventės, ir kaip feniksas iš pelenų iškils jis kitai šventei. Tai chimera.

Jei Drakonas yra:

Avinas – daugiau negu Drakonas. Eina pirmyn užmerktomis akimis, tiki pergale.
Tauras – garbėtroška. Bus ramiu Drakonu šeimoje.
Dvyniai – daugiaspalvis Drakonas. Spindės ugnimis.
Vėžys – lekioja padebesiais, statys oro pilis.
Liūtas – nepaprastas Drakonas. Jis priblokš jus.
Mergelė – tikslus Drakonas. Vienintelis, nesantis chimera. Juo galima pasitikėti.
Svarstyklės – nusivylęs Drakonas. Netikėkite juo, jo išvaizda apgaulinga.
Skorpionas – aštrus Drakonas. Kas prisilies – tas įsidurs.
Šaulys – visiškai ramus Drakonas. Pasikliaukite juo, jis ypač ramus.
Ožiaragis – kuklus Drakonas. Kaip Drakonas nelabai pastebimas.
Vandenis – aiškiaregis Drakonas. Kaip ir visi Drakonai, linkęs į savikritiką.
Žuvys – super Drakonas. Didžiulė išmintis ir įkvėpimas. Gali ir privalo eiti toli.


GYVATĖ

Krikščioniškose šalyse Gyvatė turi ne kokią reputaciją, o Azijos šalyse (Kinija, Tailandas, Japonija, Indija) atvirkščiai, yra garbinama už išmintį, valią, įžvalgumą.
Vyras-Gyvatė – sentimentalus, bet mielas. Turi humoro jausmą. Moteris dažniausiai graži ir turi pasisekimą (Žaklin Kenedi, Libijos karalienė Fara priklauso Gyvatės ženklui). Japonijoje, kai vyras nori pasakyti moteriai komplimentą, sako: “Brangioji, tu tikra gyvatė”. Toks palyginimas, aišku, nepatiktų Europos gražuolėms. Gyvatė rengiasi labai išrankiai ir net šiek tiek iššaukiančiai. Vyras – tikras dendis, moteris labai išranki papuošalams.
Gyvatė neplepi, sugeba giliai mąstyti, ji išmintinga, nors visai galėtų be šios savybės apsieiti, nes turi puikią intuiciją, kuri netgi leidžia jai tapti aiškiarege. Gyvatė lyg ir turi kokį šeštąjį jausmą. Jei imasi kokio darbo, visada jį sėkmingai užbaigia, nemėgsta nesėkmės. Nors šiaip jau Gyvatė rami, tačiau sprendimus priima greitai, o kad pasiektų norimą tikslą, nesiskaito su priemonėm.
Gyvatė nemėgsta skolinti, bet kai kam jausdama simpatiją gali ir ateiti į pagalbą. Retai moka monetomis, dažniau nuoširdumu. Deja, jos geri norai padėti ne visada būna sėkmingi, nes savo geradarystės įkvėpta, ji reikalauja išskirtinio dėkingumo, tuo labai varžydama asmenį, kuriam padėjo. Tad prieš kreipdamiesi į Gyvatę pagalbos, gerai pagalvokite. Pinigais Gyvatei nereikia daug rūpintis – ji visada jų suranda, kai reikia. Beje, tai ji pati gerai žino (tiksliau – jaučia), todėl ir labai nesirūpina. Senatvėje ji gali tapti šykščia, tada iš jos jokios paskolos neišpeši.
Dirbti Gyvatė tingi kaip ežys.
Meilėje Gyvatė renkasi partnerį, o kai išsirenka, tai su juo būna griežta ir nepakanti. Ji aplink apsisuka taip apsukriai, kad vargšui partneriui nelieka jokios veikimo laisvės. Be to, Gyvatė – vėjavaikė ir labai pavydi, ypač vyras, kuris ieško nesantuokinių ryšių, nors jie jam labai apsunkina gyvenimą. Jeigu jis sugebėtų įveikti šį savo trūkumą ir skirti geriausius savo jausmus šeimai, jo gyvenime harmonijos netrūktų. Gyvatė bus laiminga su Bizonu, kuriam šeimoje leis save valdyti su ta sąlyga, kad jis imsis atsakomybės už svarbiausius darbus. Gaila bus Kiaulės, jei ji pateks į Gyvatės glėbį. Ji bus paralyžiuota, nes Gyvatė jaučia, kad nebus už tai nubausta. Nereikėtų įleisti į Gyvatės gyvenimo Tigro, nes jis – griovėjas.
Gyvatės aistringas ir sentimentalus charakteris, nuotykių aistra gali blogai atsiliepti, sudrumsti ramią senatvę. Beje, elgesys daug priklauso ir nuo to, ar Gyvatė gimė vasarą ar žiemą, naktį ar dieną, ir netgi nuo to, koks tą dieną buvo oras. Šiluma jai patinka, ji bijo šalčio, vėtrų, uragano. Žodžiu, Gyvatė bus kur kas laimingesnė, jei ji bus gimusi kokioje nors tropikų šalyje, karštą dieną, negu išvydusi pasaulį šaltą gruodžio naktį. Gyvatės likimas taip pat daug priklauso nuo oro, taigi Gyvatės, gimusios audringą dieną, tykos pavojai visą gyvenimą.

Jei Gyvatė yra:

Avinas – Gyvatė pitonas, saugokitės jos smūgių!
Tauras – angis. Ši gyvatė bus ištikima, jos žavesys – įspūdingas.
Dvyniai – labai judri gyvatė, pasižymi nepastovumu.
Vėžys – gyvatė-somnambulas. Savęs nevargina, ją būtina išjudinti.
Liūtas – aktyvi gyvatė. Reta rūšis, tolygaus charakterio, susivaldanti.
Mergelė – akiniuotė Gyvatė (kobra), dievina papuošalus, moka jais naudotis.
Svarstyklės – labai mandagi gyvatė, deja, ne visai sąžininga. Saugokitės patekti į jos glėbį, gali užhipnotizuoti.
Skorpionas – geidulinga Angis, stengsis priversti partnerį pastoviai graužti obuolį (Rojaus).
Šaulys – ryžtinga Gyvatė, atkakliai, bet patraukliais būdais siekianti savo tikslo.
Ožiaragis – Gyvatė-filosofė, turinti abstraktų protą.
Vandenis – paslaptinga, slapukė Gyvatė. Stipri jos intuicija, sugebėjimas spėti ateitį.
Žuvys – vandens Gyvatė, labai šaltakraujiška.


ARKLYS

Arklys gero sudėjimo, moka rengtis. Jis mėgsta renginius, teatrą, koncertus, susirinkimus, sporto renginius, trumpiau tariant, visa, kur yra daug žmonių. Dažnai jis užsiima kokia nors sporto šaka. Arklys moka sakyti komplimentus, jis visur šnekus, simpatiškas ir netgi populiarus. Jis gali iškilti politikoje, tai suteiks jam didelį pasitenkinimą. Jam lengvai sekasi vadovauti žmonėms.
Jo protas greitai suvokia mintis žmonių, vos tik jie spėja išsisakyti, tai leidžia jam atmesti ar pritarti išsakytoms mintims iš anksto. Arklys gabus ir vikrus ne tik sporto srity, bet ir fiziniame darbe. Arklys yra karšto kraujo. Jis lengvai užsiplieskia. Tie, kurie nors kartą buvo jo įniršio liudininkais, niekada juo netikės. Arklys – egoistas. Jis tryps visus, kurie paklius jam ant kelio – be sąžinės graužimo, nes Arklys yra garbėtroška.
Arklys nepriklausomas iš prigimties. Jis neklauso patarimų ir elgiasi taip, kaip jam šauna į galvą. Būtų gerai, jeigu jaunystėje jis paliktų šeimą, kad gyventų savą gyvenimą. Tarp kitko, jis mielai tą daro, nes aplinka dažnai jį slegia. Kai jis sukurs šeimą, jo vaidmuo bus svarbus, viskas suksis aplink jį. Reikia pasakyti, kad Arklys saugo visą šeimą. Jeigu jis pasitrauks, viskas subyrės tarsi kortų namelis. Nors šis egoistas dirba sau ir dėl savo sėkmės, jo darbo vaisiais naudojasi visi. Arklys individualistas ir darbštus, sumanus piniginiuose reikaluose, geras finansininkas.
Nelaimei, turėdamas tokį permainingą charakterį, Arklys dažnai nuo visko pavargsta, ar tai būtų darbas, ar meilė. Vėliau jis imasi šių reikalų su tokia pat sėkme ir pirmykščiu užmoju. Arklys gali turėti bet kokią specialybę, nereikalaujančią vienatvės. Jam būtina būti apsuptam žmonių ir nuolat girdėti pagyrimus savo adresu.
Santykiuose su priešinga lytimi Arklys turi silpnybių. Jis viską gali atleisti meilės vardan. Įsimylėjusio Arklio aistra tokia didelė, kad jam visa kita gali būti visai nesvarbu. Dėl to jis gyvenime dažnai patiria nesėkmes. Ir jeigu jam pasiseks nugalėti savyje šią silpnybę, jeigu jo garbės troškimas bus aukščiau už aistrą, jis gali būti laimingas ir turėti sėkmę.
Arklys gali savo gyvenimą sujungti su Ožka, taip pat gali sudaryti gerą sąjungą su Tigru ir Šunimi. Jokiu būdu Arklys negali susirišti su Žiurke. Pirmoji ir antroji gyvenimo dalis bus nerami. Jaunystėje Arklys paliks šeimą ir tai nepraeis be nemalonumų. Jausmų srityje gyvenimas bus audringas. Trečioji gyvenimo dalis bus taiki.
Kalbant apie Arklį negalima pamiršti ugninio Arklio, kuris gimsta kas 60-ti metai (1846, 1906, 1966, 2026).

Jei Arklys yra:

Avinas – karštas Arklys. Rūstus, kartais nuoseklus savo mintyse.
Tauras – Arklys fiakrui. Mažiau egoistiškas, darys nuolaidas.
Dvyniai – grynakraujis. Nestovės vietoje. Niekada neis iki galo, kad pasiektų tai, ko imsis.
Vėžys – maniežo Arklys. Eis ratu, bet eis taip, kaip nori.
Liūtas – kentauras. Gabus viskam. Galvos tik apie save.
Mergelė – Arklys-ristūnas. Efektas, deja, nepastovus. Gali išgelbėti praktiškumas.
Svarstyklės – cirko Arklys. Šoks, bet elgsis taip, kaip jam patinka.
Skorpionas – karščiausias ir pats žavingiausias Arklys.
Šaulys – nepastovus Arklys.
Ožiaragis – atsakingas Arklys. Išskirtinis, jis turės problemų.
Vandenis – jojimo Arklys. Tegu rūpinasi savimi.
Žuvys – susimąstęs Arklys. Dažnai galvos, ką jis galėtų padaryti.


OŽKA (Japoniškas Avinas)

Kaprizinga, elegantiška, artistiška, mėgstanti gamtą Ožka galėtų tapti pačiu žaviausiu ženklu tarp kitų, jei nebūtų pesimistė, svyruojanti, nerami ir įkyri. Ožka amžinai savim nepatenkinta, ji įsipyksta aplinkiniams savo kaprizais. Ji – grobėja, nors pati to nesuvokia. Jos nedrausmingumas, amžinas vėlavimasis (ji nejaučia laiko) daro ją nepakenčiama. Vis dėlto Ožka sugeba patikti, jei to reikalauja jos interesai. Mėgsta išnaudoti kitus, gyventi jų sąskaita. Šiaip jau ji nuo nieko nepriklauso, prisitaiko prie bet kokių gyvenimo sąlygų, ypač kai jaučia, kad bus saugi. Ožka drovi, moteriška, išlepinta, mėgsta verkšlenti, nes jai patinka, kai su ja kalbama, domimasi, vadovaujama jai. Kadangi ji pati labai svyruoja, nesugeba apsispręsti, tai pasitiki kitais. Aišku, dažnai nusivilia. Jai būdingas netrikdomas pesimizmas.
Ožkos manieros apgalvotos, orios, bet kaprizingas charakteris, ji dažnai būna religinga, domisi okultizmu, horoskopais. Ožka atrodo gera, net miela, ir iš tiesų ji linkusi į labdarą, mielai dalijasi su draugais viskuo, deja, kai kada ir tuo, kas jai nepriklauso. Ožka lengvai prisiriša, bet nuolat tempia virvę į savo pusę. Kaip liaudis sako, ožka, ganydamasi geroje pievoje su prasta žole, be perstojo bliauna ir skundžiasi. Kad ir kas beatsitiktų, ji niekada nebūna kalta. Ožka neturi jokio atsakomybės jausmo, jos nesąžiningumas kelia pasipiktinimą. Jai trūksta iniciatyvos, valios, ji sukurta paklusnumui. Jei turi gerą vadovą, Ožka gali pasiekti pažangą, netgi sėkmę. Ji gali būti gera specialistė, bet niekada neiškils į aukštą postą. Šiaip jau būdama puiki partnerė (jei kalbama ne apie ramų gyvenimą), ji gali imtis ir vadovauti, ypač jei jos fantazijoms aplinkiniai pritaria, jai pataikauja, nes meilikavimą ji labai mėgsta. Tai grynai moteriškas ženklas.
Ožka nori ramiai gyventi ir svajoja apie vedybas, kurios leistų jai praturtėti. Ji gali gyventi ir pas turtingus tėvus. Ji nulipdyta iš to paties molio kaip ir kurtizanės, suteneriai, išlaikytiniai, bet taip pat ir didieji artistai, rašytojai. Viskas priklauso nuo sėkmės, nuo įtakos, kurią jai daro sutikti žmonės. Bet Ožkai vertėtų vengti komercijos. Ji prasta pardavėja. Ožka nemoka rišliai reikšti minčių, kalba tai per greitai, tai per daug lėtai.
Vyras, gimęs po šiuo ženklu, neturėtų eiti į karą: jis nebus nei nugalėtojas, nei vadas, netgi kareivis... Nekaip susiklosčius likimui Ožka gali baigti gyvenimą po tiltu. Šiaip jau ji moka pasibelsti į reikiamas duris. Jei jūs turite užmiesty puikiai įrengtą vilą, kurioje renkasi artistai, saugokitės įsileisti į ją Ožką. Vėliau bus sunku ja atsikratyti.
Ožka turės meilės problemų, nes ji labai aistringa. Jei ji sujungs savo gyvenimą su Katinu, Kiaule, Arkliu – viskas gali būti gerai. Jos kaprizai Katinui patiks, Kiaulė juos pakęs (iki tam tikros ribos), o Arklys nekreips dėmesio. Joks kitas ženklas negalės ilgai bendrauti su Ožka, ypač Bizonas, kuris, siekdamas ramybės šeimoje, reikalauja, kad ir Ožka pasiaukotų, bet ji galvoja tik apie save. Ožkos ir Šuns sąjunga tiek darbe, tiek meilėje pasmerkta žlugti. Šie du pesimistai visą gyvenimą jausis lyg su geležiniais antkakliais, bus nepatenkinti vienas kitu. Kad ir koks būtų Ožkos partneris, jis niekada neatsidurs po jos padu.
Antroji Ožkos gyvenimo fazė bus sėkmingesnė nei kitos dvi, reikėtų prisiminti, kad geroje lankoje, neturėdama materialinių rūpesčių, turėdama šeimininką, Ožka gali laimingai ir sėkmingai gyventi.

Jei Ožka yra:

Avinas – Ožka-kovotoja, vaidina Ožkos-Šėtono vaidmenį.
Tauras – žavinga Ožka, bet dykinėjimas gali ją pražudyti, jei draugai jai nepadės.
Dvyniai – Ožka-viesulas. Jos nutrūktgalviškiems pokštams būtina pasipriešinti.
Vėžys – Ožka su gera valia, puiki, gera.
Liūtas – garsi Ožka, sunku ją suprasti, nes daug prieštaravimų.
Mergelė – darys nežymias nuolaidas.
Svarstyklės – Ožka, mėgstanti triumfą. Būkite atsargūs, jums gali tekti nešioti ragus!
Skorpionas – aistringa Ožka, gabi ir baisiai pavojinga. Ragai garantuoti!
Šaulys – atkakli Ožka. Gali būti naudinga, panašu, kad ji turi valią. Pasinaudokite tuo!
Ožiaragis – mąstanti Ožka, gali atlikti viską, bet neatsisakanti savo fantazijos.
Vandenis – mistinė Ožka, nepasitikėkite jos protu, nes jis tarnauja tik kaprizams.
Žuvys – Ožka, turinti įkvėpimą, gali turėti pasisekimą mėgstamoje meno šakoje, bet dažniausiai būna nepakenčiama.


BEŽDŽIONĖ

Tai labiausiai “supintas” ženklas iš visų. Beždžionė dažnai sukta, bet ji susibūrimų siela, ji turi humoro jausmą, bet visada apgaulinga. Beždžionė moka bendrauti ir susidaro įspūdis, kad ji geruoju su visais ženklais. Tačiau taip tik atrodo. Beždžionė baisi savanaudė. Žaismingumu, paslaugumu, maloniu elgesiu ji slepia savo niekinantį požiūrį į kitus ženklus, laikydama save aukščiau už juos. Garbėtroška.
Beždžionė pasižymi intelektu, žinių troškimu, turi gerą atmintį, gali priminti menkiausias detales to, ką pamatė, perskaitė, išgirdo. Ji išradinga ir originali iki kraštutinumo, gali išspręsti sudėtingiausias problemas neįtikėtinai greitai, bet tik tada, jei iš karto jų imasi. Antraip pamiršta savo darbus ir jų net nepradeda.
Beždžionė moka mikliai apmulkinti žmones, gali išjuokti net Drakoną, kuris laikomas galingiausiu, mikliausiu ir kantriausiu. Pasitelkus diplomatiją ir suktumą, ji sėkmingai ras išeitį iš bet kurios sudėtingos situacijos. Ji didelė individualistė, labai savarankiška, neleidžianti sau nieko primesti, viską renkasi pati. Ji nelabai skrupulinga, nedvejodama gali sumeluoti, apgauti, kad pasiektų tikslą, ypač jei žino, kad nebus nubausta, kadangi Beždžionę sunku apgauti. Beje, apgautieji ar apkvailintieji ant jos nelabai pyksta, nes ji žavinga ir sugeba pavergti. Nors Beždžionė – karjeristė, kiti ženklai stengiasi su ja suartėti, nes juos traukia ir jos įžvalgus protas, kuris labai praverčia finansiniuose reikaluose, ir apsukrumas, reikalingas rizikingiems verslams. Beždžionė gali sėkmingai darbuotis ir politikoje, ir diplomatijoje, ir pramonėje. Visur jai seksis, ypač jei ji turi aukštojo mokslo diplomą. O jei ji darbuojasi iš pašaukimo, tai gali ir labai išgarsėti. Nežiūrint kai kurių finansinių sunkumų, Beždžionė materialiai gyvena gerai, bet meilėje laimės neturės, nes būdama aistringa, ji greitai persisotina ir ieško kito meilės objekto. Nepastovus charakteris, nepaisant aistringumo, greit padeda jai atšalti.
Turėdama humoro jausmą Beždžionė labai nenusimena, gali net pati pasišaipyti iš savo nesėkmių, padaryti atitinkamas išvadas. Skatintina Beždžionės santuoka su Drakonu. Ji sutvirtins šią sąjungą gudrumu ir pasinaudos Drakono galingumu. Vis dėlto Beždžionė gali jį apgauti. Beždžionė gali sutarti su Žiurke, kuri ja susižavėjusi mylės visą gyvenimą, nors ir nesulauks Beždžionės atsakomojo jausmo. Beždžionė šaiposi iš Tigro, tad jam reikėtų jos vengti. Bet koks meilės ryšys tarp Tigro ir Beždžionės kupinas kančių ir įniršio. Nors ir būdama atsargi, ji rizikuoja būti suvalgyta, nežiūrint į tai, kas bus jos bendrakeleivis. Beždžionė linkusi turėti daug vaikų. Pirmoji jos gyvenimo pusė bus laiminga, antroji – audringa, sutrikusi, gali sugriūti jos planai, trečioji dalis bus rami, bet senatvė – vieniša, ji mirs toli nuo savo šeimos, kai kada per nelaimingą atsitikimą...

Jei Beždžionė yra:

Avinas – gorila, kurios reikėtų saugotis.
Tauras – nepavojinga Beždžionė, žavi, bet visai bejėgė, arba... beveik.
Dvyniai – ūmi Beždžionė, linkusi į apgaulę.
Vėžys – gera mažytė Beždžionėlė, bet sukta.
Liūtas – liepsninga Beždžionė. Tigrą laikanti už uodegos.
Mergelė – Beždžionė labiau tinkanti fiziniam darbui negu protiniam. Nepasižymi protu.
Svarstyklės – Beždžionė-akrobatė, didelis noras visiems patikti gali ją pražudyti.
Skorpionas – Beždžionė be skrupulų, tikras suktybių maišas.
Šaulys – Beždžionė su viltimi, tad laukite!
Ožiaragis – skrupulinga Beždžionė, bet... viskas sąlyginai.
Vandenis – susivaldanti Beždžionė, slepianti savo suktumą.
Žuvys – išrandinga Beždžionė, mokanti pasirinkti srovę.


GAIDYS

Šis svajotojas labai žavisi savimi, mėgsta pataikavimą, o jei kas nepatinka, nesiskaito su žodžiais, tampa staigus ir agresyvus. Dažnai jo aukos būna Gaidžiui atlaidžios dėl jo tariamo atvirumo ir nuoširdumo. Tačiau greit joms tenka nusivilti, nes Gaidžio atvirumas greičiau linksta į egoizmą, jis tiesiai rėžia, ką galvoja, be išsisukinėjimų, nesirūpindamas, ar jo žodžiai kito neužgaus. Gaidys abejingas kitų jausmams ir mano, kad nėra ko jų gailėtis. Toks požiūris užkerta kelią jo diplomatinei karjerai. Jis ekscentriškas, mėgsta, kad jį pastebėtų, todėl ir iššaukiančiai rengiasi, bet širdyje jis konservatorius, ypač politikoje.
Gaidys įsitikinęs, kad jis visada teisus ir žino, ką daro. Jis niekuo nepasitiki, vien savimi. Kitiems negaili patarimų. Nors jis atrodo įžūlus nuotykių ieškotojas, netikėkite tuo, jis tiesiog prikimštas absurdiškų projektų, kurie taip ir lieka neįgyvendinti. Gaidys mėgsta svajoti, įsivaizduoti, kad jis herojus, didvyris, bet svajoja jaukiuose namuose su kambarinėmis šlepetėmis. Tai filosofas trumparegiu žvilgsniu. Būdamas pagyrūnas Gaidys visada kalba apie “žygdarbius” , kurių negali įgyvendinti.
Būdamas pasyvus stebėtojas, jis gali būti linkęs tingėti, bet kai kada gali nustebinti darbštumu, noru atlikti daugiau negu leidžia jo galimybės, o kai pats pamato, kad neįveiks per daug sudėtingų uždavinių, labai nusimena. Šiaip jau Gaidys turi pagrindo būti aktyvus, jei nori užsidirbti, nes pinigai nenukrenta jam iš dangaus. Jei pasirenka palankią veiklos sritį, Gaidys gali tapti turtingu. Beje, jis sugeba iškapstyti pinigus ir iš nederlingos dirvos.
Vietnamiečiai tvirtina, kad Gaidys, kuriam tenka darbuotis ir snapu, ir nagais, visada ras kirminą, net ir dykumoje. Bet jei Gaidys pasiduos svajonėms ir tinginiui, kaip jis mėgsta, tai taps svajotoju-valkata arba filosofu, besikapstančiu šiukšlyne.
Gaidys turi gabumų dirbti žemės ūkyje ir toms profesijoms, kur tenka susidurti su žmonėmis, gali prieš juos pasipuikuoti. Gaidžiui gresia bankrotas, visiškas krachas, nes jis išlaidus ir greit išvaisto tai, ką uždirba. Kurdamas svajonėse “oro pilis” jis visai nesugeba būti ekonomiškas.
Meilėje jam taipogi bus riesta. Gaidžiui sunku užkariauti mylimo žmogaus prieraišumą, jį išlaikyti, nes šis nusivilia Gaidžio svaičiojimais, kurie visai neatitinka tikrovės.
Vyras-Gaidys myli moteris, tarp kurių jis gali sublizgėti ir pasipuikuoti. Vyrų draugija jam svetima, greit nusibosta. Moteris-Gaidys atvirkščiai, mėgsta moterų draugiją, renkasi specialybę, kuri leidžia dirbti moteriškame kolektyve.
Gaidys bus laimingas su Bizonu, kuris šeimininkiškas ir konservatyvus. Gaidys galės filosofuoti su Gyvate, perimti jos išmintį. Gaidys bus visiškai patenkintas Drakonu, bet turi vengti Katino, kuris nepakęs Gaidžio puikavimosi, jo ryškių plunksnų. Katinas Gaidį niekina.
Visose trijose gyvenimo fazėse Gaidys neišvengs smukimo ir nesėkmių. Jų bus ir finansiniuose, ir meilės reikaluose. Jo kelias eis nuo skurdo iki didžiausio praturtėjimo, nuo idealios meilės iki bjauriausių jos pasireiškimo formų. Gaidžio senatvė bus laiminga. Liaudies išmintis byloja, kad du Gaidžiai viename kieme negali gyventi, vienas turi pasitraukti (į tai reikia atsižvelgti).

Jei Gaidys yra:

Avinas – kovingas Gaidys, labai agresyvus, ieškantis kivirčų.
Tauras – palyginti ramus Gaidys.
Dvyniai – Gaidys-padauža, kurį sunku suvaldyti.
Vėžys – atviraširdis Gaidys, kurį nesunku apgauti.
Liūtas – drąsus Gaidys, galintis pasiaukoti dėl kitų.
Mergelė – kaimo Gaidys, tvirtai stovintis ant kojų.
Svarstyklės – Gaidys smaguris, ramus, mokantis prisitaikyti, netgi diplomatiškas.
Skorpionas – labai ištikimas Gaidys.
Šaulys – idealistas Gaidys.
Ožiaragis – retas Gaidys, išsiskiriantis geromis savybėmis.
Vandenis – užsiėmęs tik savimi, keistas Gaidžio tipas.
Žuvys – Gaidys ant varpinės. Taiko aukštai, kupinas neįgyvendinamų idėjų.


ŠUO

Šuo visad neramus, visada sargyboje, niekada nesiilsi. Šuo uždaras, užsispyręs iki kraštutinumo, žino, ko nori. Jis dažnai būna cinikas, aplinkiniai jo prisibijo dėl aštrių, nemalonių pastabų. Šuo dažnai kritikuoja viską, ir ką reikia, ir ko nereikia. Pats jis didelis pesimistas, nieko gero nelaukiantis iš gyvenimo.
Šuo kovoja su bet kokia neteisybe. Jis skeptikas, bet kritinis protas, humoro jausmas ir dvasios didybė saugo jį nuo smulkmeniškumo. Šuo nemėgsta minios, įvairių susibūrimų. Jausmų pasaulyje atrodo šaltas, bet taip nėra – visi kilniausi žmogiškos natūros bruožai būdingi Šuniui. Šuo ištikimas, jaučia atsakomybę, juo galima pasikliauti, jis niekada neišduos, moka saugoti paslaptis, nors nemėgsta klausytis svetimų išpažinčių. Šiaip jau niekas nesugeba taip atidžiai išklausyti, užjausti, padėti. Šunį žmonės gerbia, ir visai pelnytai.
Pasaulio didieji kovotojai už teisybę visi buvo Šunys. Bet koks neteisingumas sukelia Šuns protestą, jis nenurimsta, kol nepadaro visko, kad ištaisytų padėtį. Šuo sielojasi dėl visų nelaimių: bedarbystės, karų, bado visame Žemės rutulyje. Jį jaudina praeitis, dabartis, ateitis. Tai filosofas, moralistas, kairiųjų pažiūrų žmogus. Šuo kilnus, nesavanaudis, nesuinteresuotas pinigais, komfortu. Vis dėlto, jei jam reikia pinigų, Šuo moka jų gauti greičiau už kitus. Tai sąžiningas Šuo, kuris gali būti geras pramonės vadovas, aktyvus profsąjungos veikėjas, dvasininkas, auklėtojas. Žmonės mielai jam paklūsta, nes pasitiki jo išmintimi.
Į meilę Šuo žiūri protingai ir rimtai. Vis dėlto jis turės meilės sunkumų, kuriuos sukels neramus charakteris ir nepastovumas. Šuo gali būti laimingas su Arkliu, kuris leis Šuniui ginti didžiąsias vertybes mainais į savo nepriklausomybę. Petis petin Šuo gali stoti už teisingumą su Tigru, o susiklosčius atitinkamoms aplinkybėms, Šuo Tigrui tik padės, pats likdamas šešėlyje. Ir tik su ramiu ir geraširdžiu Katinu Šuo gali atrasti dvasinę ramybę. Drakonas per daug išdidus, kad priimtų kritišką ir kandų Šuns protą. O sąjunga su Ožka nebus sėkminga, nes Šuo neapkęs Ožkos kaprizų.
Trys Šuns gyvenimo fazės pažymėtos nepastovumo ženklu. Nerami vaikystė, sunki jaunystė, brandos amžius, kurį lydi skeptiškos ir pralaimėjimo nuotaikos darbe, senatvė su liūdnais apmąstymais apie neįgyvendintus sumanymus.
Šuo, gimęs dieną, bus ramesnis, negu išvydęs pasaulį naktį, nes būtent naktį Šuniui tenka saugoti namus, būti akylam ir ausylam. Jis nenurims ir los tol, kol atėjūnas nepasišalins. Šuniškas gyvenimas...

Jei Šuo yra:

Avinas – karingas Šuo, randantis kelią migloje. Labai ištikimas.
Tauras – ištikimas Šuo, mažiau už kitus ciniškas ir įžvalgus.
Dvyniai – gatvės Šuo, prasta galva, gera širdimi.
Vėžys – jausmingas Šuo, labai pažeidžiamas, sąžiningas, aukojasi kitų labui.
Liūtas – triukšmingas Šuo, daug loja, kad apgautų priešininką.
Mergelė – techniškas Šuo, nepasiduodantis atsitiktinumui.
Svarstyklės – Šuo-Šuniui. Labai gero charakterio, truputį diplomatiškas.
Skorpionas – įtūžęs Šuo, niekuo nepasitikintis, kovingai nusiteikęs.
Šaulys – energingas Šuo, kurio niekas nesulaikys.
Ožiaragis – sarginis Šuo. Juo galima pasikliauti, nors charakteris ir neramus.
Vandenis – mokytas Šuo, intelektualas.
Žuvys – originalus Šuo, mėgstantis plaukioti.


KIAULĖ

Riteriškas charakteris. Galantiška, paslaugi. Kiaulė visada laiko švaros vėliavą. Galite ja pasitikėti, ji neišduos jūsų, nesistengs jūsų apgauti. Ji naivi, patikli, nesiginanti.
Iš tikrųjų ji giliai ima į širdį savo nesėkmes, kitų trūkumams – pakanti. Visada būdama gera žaidėja, ji niekada nepajunta lenktyniavimo dvasios. Ji beaistrė, tad norėdama įsitikinti savo teisumu, nuolat uždavinės sau klausimus, ar ji garbingai bei lojaliai elgiasi tuo ar kitu atveju. Nepaprastai nuoširdi – tuo nuginkluoja savo priešininkus. Ji retai meluoja. Nors protinga, bet Kiaulė neturi gudrumo, ji labai griežta, retai eina į kompromisus. Ji visada tiki tuo, ką jai sako.
Kiaulė – linksmas draugas visuomenėje, ji retai kalba, bet jeigu jau ryžtasi, tai pasako viską vienu sykiu ir niekas negali jos sustabdyti, kol ji neišsems temos.
Kaip ir Beždžionė, Kiaulė intelektuali, jos žinių troškimas didelis. Ji daug skaito. Tačiau dažnai jos žinios būna neišsamios. Japonų patarlė sako: “kiaulė plati iš priekio, bet siaura iš nugaros”. Nežiūrint to, ji materialistė, jausminga. Po geraširdiška Kiaulės išvaizda slepiasi daug valios, netgi valdingumo.
Kokie garbingi numatyti tikslaii bebūtų, ji sąžiningai įvykdo savo pareigą. O jos vidinė jėga didelė, niekas negali sutrukdyti jai; jeigu Kiaulė priėmė kokį nors sprendimą, niekas jos nesulaikys. Bet prieš priimdama jį, ji ilgai svers visus “už” ir “prieš”, ir galbūt susidarys įspūdis, kad ji svyruoja, nežino, ko nori. Bet ji žino, tačiau tam, kad išvengtų netikėtumų, ji ilgai mąsto, o tai kartais pakenkia ir jos reikalams. Taip pat netikėkite jos tariamomis silpnybėmis, tai tikrai taikus jos būdas.
Moterys, gimę Kiaulės metais, mėgsta vilioti ir erzinti. Joms patinka būti dėmesio centre, nori, kad apie jas šokinėtų vyrai. Didžiausias triumfas, kai į jas palinksta kieno nors vyras. Jūs niekada nesirinkite vyro, kurio žmona ar draugė gimusi Gyvatės metais. Gyvatė – mirtinas Kiaulės priešas. Su ja susidūrę tik kentėsite.
Jūsų tipo asmenybei nėra ko tikėtis gyvenime daug draugų, ypač savo lyties. Merginos Kiaulės moteriai daugiau pavydės negu mėgs ją. Bet tie nedaugelis draugų, kuriuos įgysite, bus draugai visam gyvenimui. Tokių ieškokite tarp gimusių Katino ar Ožkos metais. Bet tarp jų neieškokite mylimųjų, jie jums bus ištikimi, bet nepatenkins aistros, kurios reikalauja jūsų jausminga natūra. Aistros aukštumas pasieksite tik su mylimuoju, gimusiu Beždžionės metais.

Jei Kiaulė yra:

Avinas – Kiaulės galva, bet auksinė širdis.
Tauras – paršelis širdyje, nuostabus.
Dvyniai – beprotiška Kiaulė. Eis toli, jei paršeliai nesuvalgys jos.
Vėžys – Kiaulė-pyragėlis, tegu saugojasi, kad kas nesuvalgytų.
Liūtas – tikra Kiaulė.
Mergelė – Kiaulė-taupyklė.
Svarstyklės – dukart Kiaulė, su didelėmis atsargomis rytdienai, vartysis kaip inkstas taukuose.
Skorpionas – griežta Kiaulė... Kiaulei. Gali padaryti kiaulystę.
Šaulys – logiška Kiaulė. Visada prašys taukų...
Ožiaragis – pernelyg griežta Kiaulei.
Vandenis – efektinga Kiaulė, su pusiausvyra, daug pasieks.
Žuvys – Kiaulė su įkvėpimu.


ŽIURKĖ

Žiurkei būdingas “šarmas” ir agresyvumas. Iš pirmo žvilgsnio ji atrodo rami, linksma, bet tuo netikėkite. Po ramumo skraiste ji slepia amžiną dirglumą ir agresyvumą. Ilgiau su ja bendraujant pastebimas nervingumas, neramumas, choleriko temperamentas. Bet kuriuo atveju tai – skandalistė. Žiurkė mėgsta draugus, mielai su jais liežuvauja, todėl turi daugiau pažįstamų nei tikrų draugų. Taip yra dar ir todėl, kad Žiurkė niekuo netiki ir nepasitiki. Ir savo rūpesčiais su aplinkiniais nesidalina.
Gimusieji po šiuo ženklu stengiasi išpešti kuo daugiau naudos iš draugų, tam panaudodami visus savo kerus ir sugebėjimus. Lošėja ir gurmanė. Žiurkė nenori sau nieko drausti, atsisakyti malonumų ar skanėstų. Vis dėlto ji visada jaučia baimę, galvodama apie ateitį mąsto, kad reikėtų gyventi taupiau, pasirūpinti senatve. Moteris-Žiurkė stengsis prikimšti savo spintas visiškai nereikalingų jai daiktų, kuriuos po to stengsis kuo naudingiau – pelningiau perparduoti. Ir kitus daiktus ji perka galvodama apie galimą pasipelnijimą.
Žiurkė apdovanota turtinga vaizduote, gali sėkmingai užsiimti kūryba, bet dar labiau jai sekasi būti kitų kūrybos kritike. Siūlome įsiklausyti į jos patarimus. Nors ir būdama smulkmeniška miesčionė, Žiurkė išlieka sąžininga, visus pradėtus darbus stengiasi atlikti iki galo, net ir tuos, kuriems lemta žlugti. Bet kuri Žiurkė linkusi ne pati dirbti, bet gudrybėmis priversti už save dirbti kitus. Ji gali tapti genialiu palūkininku, duodančiu skolon su procentais, kanceliarine žiurke, politike, artiste, turinčia pasisekimą. Žiurkė mieliau imasi protinio nei fizinio darbo. Sukauptus pinigus nieko nelaukdama išleidžia.
Žiurkė – gurmanas, girtuoklis, lošėjas. Jausminga, bet kartu ir sentimentali. Jos pasirinkimas bus sėkmingas, jei susies savo likimą su Drakonu, kuris suteiks jai jėgų, padės išlaikyti pusiausvyrą, o Žiurkė jam – kritišką protą. Su Bizonu ji jausis rami ir saugi. Žiurkė susižavės ir įsimylės Beždžionę, bet toji tik pasijuoks iš jos jausmo. Reikėtų vengti ir Arklio, nes egoistas ir nepriklausomas Arklys nepakęs savininkiško Žiurkės charakterio. Tikra katastrofa bus, jei vyras-Žiurkė ves moterį – ugninį Arklį (1906, 1966). Žiurkei reikėtų būti atsargiai ir su Katinu dėl visiems suprantamų priežasčių.
Žiurkės laiminga vaikystė, nerūpestinga jaunystė, audringa antroji gyvenimo pusė, kai ji gali prarasti visą savo turtą nepavykus sandėriui, arba turėti nemalonumų dėl per didelio savo sentimentalumo.
Senatvėje Žiurkė gyvens ramiai, be nepriteklių, bet viskas gali pasisukti ir kitaip, nepriklausomai nuo to, ar ji gimusi vasarą ar žiemą. Jeigu vasarą, tai jai teks ieškoti maisto, o jos kelyje gali būti paspęsta nemažai spąstų, ir Žiurkė baigs gyvenimą kalėjime arba mirs nuo nelaimingo atsitikimo.

Jei Žiurkė yra:

Avinas – agresyvi, energinga Žiurkė.
Tauras – žavi Žiurkė.
Dvyniai – žiurkių Žiurkė, galinti išvengti visų spąstų.
Vėžys – Žiurkė-svajotoja, jos mėginimai pasilinksminti gali brangiai kainuoti.
Liūtas – Žiurkė-keistuolė, nesutarianti pati su savimi.
Mergelė – laboratorinė Žiurkė, kuri ras išėjimus gyvenimo labirintuose.
Svarstyklės – Žiurkė, sugebanti prisitaikyti, jos agresyvumas gerokai susilpnėjęs.
Skorpionas – kandi, pikta Žiurkė, viską griaunanti savo kelyje.
Šaulys – energinga Žiurkė, galinti net sukaupti turto.
Ožiaragis – sunkiai sugaunama, griežta Žiurkė.
Vandenis – intelektuali Žiurkė, turinti rašytojo talentą.
Žuvys – Žiurkė, turinti vaizduotę, galinti viską daryti, bet dažniausiai kvailystes.


BIZONAS

Kantrus, ramus ir lėtas, susikaupęs, neužtikrintas savimi, ypač punktualus, pasižymi originaliu protu ir charakteriu. Nežiūrint į eilinę išvaizdą, turi talentą patraukti žmones ir sulaukia iš jų atvirumo. Tai vienas iš jo sėkmės kozirių. Bizonas mėgsta vienatvę, jis gali būti sektantu, tapti fanatiku. Dažnai – šovinistas, nežiūrint ramumo, labai ūmus. Jo pyktis, nors ir retai pasireiškia, bet nuo to netampa mažiau baisus. Tad patartina su juo nesiginčyti, tai pavojinga. Šis užsispyrėlis netiki nesėkme visur, ir nelaimė tam, kuris pasipainioja jam ant kelio, nes niekad negali jo sustabdyti. Tai paprastai šefas, vadovas, jis pagal aplinkybes gali būti iškalbus. Paprastai tai susivaldantis žmogus.
Bizonas nemėgsta naujovių, kurios gali sutrikdyti jo dvasinę pusiausvyrą. Tai tikras darbininkas. Rūpinasi artimųjų gerove. Vis dėlto jam reikėtų vengti prekybos, darbo visuomeninėse įstaigose, nes jo santykiai su žmonėmis įtempti. Kelionės kenkia jo sveikatai ir dvasinei pusiausvyrai. Aplinkiniai jį retai supranta. Vis dėlto šis atkaklus žmogus myli savo šeimą ir didžiuojasi savo vaikais, tačiau reikalauja iš jų aklo paklusnumo, auklėja juos grubiai ir valdingai. Meilė jam – laisvas žaidimas, pajuokavimas. Jis gali būti švelnus, jausmingas, bet niekada romantiškas. Jo materialinis požiūris į daugelį dalykų – nusivylimų intymiame gyvenime šaltinis. Moteris-Bizonė – namisėda, ypatinga šeimininkė namuose, ji visiems vadovauja šeimoje.
Bizonas ir Gaidys – ideali santuoka, abipusis supratimas. Abu konservatoriai. Bizonas ir Žiurkė – jei Žiurkė įsimylės Bizoną, tai bus ištikima jam iki mirties. Bizoną gali sužavėti Beždžionė, nes jam trūksta jos fantazijos.

Jei Bizonas yra:  

Avinas – garbingas Bizonas. Saugotis ragų!
Tauras – švelnus Bizonas. Bet Bizonas yra Bizonas...
Dvyniai – nerimtas Bizonas. Apskritai labai pakantus.
Vėžys – charakterio bruožai minkšti. Rizikuoja kai kada nesinaudoti savo darbo vaisiais.
Liūtas – Bizonas-karys! Jis gali išsilaisvinti iš tradicinės rutinos. Dėmesio...
Mergelė – nepilnavertis Bizonas. Jam geriau užsiimti savo reikalais.
Svarstyklės – bendraujantis Bizonas. Gali būti informacijos šaltinis.
Skorpionas – pavojingas, užsispyręs, baisus Bizonas.
Šaulys – Bizonas su pusiausvyra, susilaikantis.
Ožiaragis – neįdomu. Jis čia ne dėl to, kad juokautų!
Vandenis – Bizonas su miela prigimtimi. Jo valdžia pasireikš ramiai.
Žuvys – beprotiškas Bizonas. Atsargiau sukinėti vairą!


TIGRAS

Energingas, nedisciplinuotas, staigaus charakterio, visada sukylantis prieš aukštesnį pagal rangą. Jis iš tos tešlos, iš kurios iškilo revoliucionieriai, vadai ir, nelaimei, kaip ir visi viršininkai, ne visada nusipelno rodomo pasitikėjimo. Kai jie šaukia “Pirmyn!” ar darbe, ar meilėje, ar net kare, žmonėms, prieš einant, reikia pamąstyti, kur jie nuves, o kai kada sulaikyti jį už skvernų. Tigras nemėgsta rizikuoti, nors kai kada savo veiksmų pats nesupranta. Pats jis nemėgsta kam nors paklusti, bet kitus verčia jo klausyti. Tigro valdingumas sukelia aplinkinių pagarbą. Niekas jam nedrįsta pasakyti tiesos.
Jeigu prieš veikdamas Tigras apmąsto savo veiksmus, įsiklauso į atsargiųjų patarimus, jis gali daug pasiekti. Ryškus, aistringas kovotojas, jis gali pasiaukoti dėl reikalo sėkmės. Egoistas smulkmenose, jis nesavanaudiškas dideliuose darbuose. Siaurakaktis, niekuo nepasitiki.
Tigras gali būti karo vadas, gamyklos vadovas, pavojingas gangsteris. Jam mielos visos veiklos sritys, kur jis gali pirmauti, skelbti karą įprastinei kasdienybei. Siekdamas tikslo, Tigras nebūna suinteresuotas pinigais, jam daug svarbiau būti pirmam. Tigro gyvenimas kupinas netikėčiausių situacijų.
Iš tiesų, šis karys jausmingas, emocionalus, sugebantis giliai mąstyti, karštai mylėti, bet būdamas labai aistringas jis retai randa laimę meilėje. Moteris-Tigras turės daugybę nuotykių, kurie gali blogai baigtis. Tigras gali susieti savo gyvenimą su Arkliu, Drakonu, kurie suteiks jam jėgos ir atsargumo, su Šunimi, kuris visada bus drauge. Tigras privalo vengti labai protingos Gyvatės, kuri jo nesupras, ir labai gudrios Beždžionės, nes jinai sugebės jį apgauti. Nieko Tigrui neišeis su Bizonu, nes Bizonas stipresnis už jį ir gali Tigrą užpulti ir sunaikinti. Jei Tigras ir Bizonas atsidurs viename name, tai Tigrui vertėtų pasitraukti. Su Tigru niekad nesugyvens Katinas, nors jie abu iš vienos giminės.
Pirmoji Tigro gyvenimo fazė rami, be sunkumų, antroji – aistringa, audringa, jos metu teks spręsti įvairias problemas: finansines, asmeninių santykių, vedybines, šeimynines. Jei šios problemos nebus iki galo išspręstos, jos gali persikelti į trečiąją fazę, kuri vis dėlto baigsis tuo, kad Tigrui atneš ramybę ir palaimą senatvėje. Aišku, jei jis senatvės sulauks. Viskas priklausys nuo to, ar Tigras gimė naktį ar dieną. Naktį, ypač apie vidurnaktį gimęs Tigras išvengs bet kokių spąstų, jo gyvenimas bus nelabai audringas, lyginant su Tigro, gimusio Saulei patekėjus, ypač vidurdienį. Šią dieną gimęs Tigras bus aistringas, smarkus, patirs gyvenime daug išbandymų ir pavojų. Jis, beje, ir netrokšta ramaus gyvenimo. Pomėgis rizikuoti skatina jį žaisti su gyvenimu. Šis žaidimas gali liūdnai baigtis Tigrui, jei jo nelydės sėkmė. Dažniausiai Tigras – laimės kūdikis. Ne veltui Tigras mėgstamiausias Azijos tautų ženklas. Tigras namuose gali apsaugoti nuo trijų didelių nelaimių: nuo vagių, ugnies, sukčių. Beje, jei namuose du Tigrai, vienas iš jų privalo išvykti.

Jei Tigras yra:  

Avinas – padidintos reakcijos Tigras! Gali įveikti garso barjerą... Saugokitės!
Tauras – susivaldantis Tigras, per daug jautrus, netgi iki skrupulingumo.
Dvyniai – Tigras, linkęs į beprotišką veiklą. Gali joje sulaukti pasisekimo.
Vėžys – mažiau aktyvus Tigras, mėgstantis daugiau sėslų gyvenimo būdą.
Liūtas – ne todėl, kad Tigras sėdi jo viduje, jis turi elgtis, kaip Tigras.
Mergelė – praktiškas Tigras, pasiekiantis savo tikslą.
Svarstyklės – prijaukintas Tigras, geras prekybos kompanionas.
Skorpionas – sudėtingo charakterio Tigras. Iš jo galima visko laukti.
Šaulys – tikras Tigras. Gali nueiti toli... per daug toli...
Ožiaragis – mąstantis Tigras, sugebantis išvengti nemalonumų.
Vandenis – protingas Tigras, randantis lygsvarą tarp mąstymo ir veiksmo.
Žuvys – truputį pamišęs Tigras, įdomus, bet pavojingas... ypač sau.


KATINAS
(Triušis, Kiškis)

Vietnamiečiai žino Katino ženklą, o japonams tai – Triušio ženklas. Žmogus, gimęs po šiuo ženklu, laikomas laimingu. Katinas – santūrus, šiek tiek garbėtroška, malonus kompanionas, nestokoja gabumų, kuklus, geraširdiškas. Tarp visų tų gerųjų savybių yra nedidelis trūkumas – paviršutiniškumas. Katinas mėgsta draugiją ir yra jos mėgstamas. Bendraudamas kai kada liežuvauja, bet daro tai taktiškai ir atsargiai, galvoja, kam ir ką sako.
Katinas – aukštuomenės žmogus, mėgstantis svečius priiminėti namuose, kad galėtų pasipuikuoti gražiai ir skoningai įrengtu būstu, meno kūriniais. Moteris-Katinas demonstruoja savo kultūrą ir išprūsimą pasigardžiuodama, norėdama sublizgėti, gali giliai išstudijuoti kai kuriuos dalykus, nors kitoje srityje gali nieko neišmanyti.
Katinas ramus, jį sunku išmušti iš pusiausvyros. Vis dėlto jis labiau sielojasi dėl savo nesėkmių, negu dėl kitus žmones liečiančių didelių bėdų. Karas ir badas jį jaudina tik tada, jeigu jam tenka nuo to nukentėti. Bet jis kenčia taip stipriai, kad gali neišlaikyti ir mirti. Katinas greit pravirksta, bet greit ir aprimsta. Šio ženklo moterų vienas žavingumo kozirių – melancholija.
Katinas – konservatorius, nekenčia viso to, kas gali išklibinti jo gyvenimą, sukelti komplikacijas, atimti komfortą ir saugumą. Būdamas labai atsargus Katinas nieko nesiima neapsvarstęs visų “už” ir “prieš”. Šiuo savo apdairumu jis pelno žmonių pasitikėjimą. Ir finansiniai reikalai gerai klojasi. Jis gabus ir sumanus spekuliantas.
Taigi šis ramus Katinas–gabus biznierius pasieks sėkmę prekyboje, gali tapti antikvarinės parduotuvės savininku, nes turi gerą skonį. Jis taipogi gali būti geras juristas (advokatas, notaras), arba rinktis diplomato karjerą, su ta sąlyga, kad nebus grėsmės jo gyvybei. Šio ženklo moterys gali sėkmingai darbuotis visose srityse, kur reikia gero skonio, svetingumo, garbingo atstovavimo. Politikui vertėtų rinktis žmoną, gimusią po Katino ženklu.
Meilus, paslaugus su tais, kuriuos myli, Katinas gali lengvai su jais išsiskirti, nes jis neturi atsakomybės jausmo savo šeimai. Dažnai savo artimuosius, vaikus jis gali iškeisti į reikalingus draugus. Moterys turi labai ribotą motinystės instinktą, kurį dažnai nustelbia pareigos jausmas.
Katinas gerai sugyvens su Ožka, nes labai vertina jos artistišką skonį. Jis pasidalins su ja komfortu, o Ožkos kaprizai Katino nepalies. Viskas bus gerai Katinui su doru Šunimi ir su smulkmeniška Kiaule. Gaidys netinka, nes Katiną siutina jo puikavimasis. Kaip maro Katinas turi saugotis Žiurkės. Su Tigru Katino meilės ir dalykiniai ryšiai bus įtempti, bet kadangi abu jie vienos veislės, Katinas Tigro nebijo.
Katinas ramiai pergyvens visas tris savo gyvenimo fazes, jei nepasitaikys jo kelyje išimtinių situacijų, dramatiškų įvykių, neįveikiamų kliūčių. Katinui nepatinka būti varžovu, nepakenčia visko, kas gali sudrumsti jo ramybę.
Azijos tautos nepasitiki Katinu ar Triušiu, Europoje juos degina gyvus, apkaltinę ryšiais su velniu, tačiau, atrodo, tokia reputacija nepagrįsta. Egiptiečiai dievina Katiną, jo žvilgsnyje randa kažką mistiška, nenusakoma. Katino išorinis silpnumas gali peraugti į pavojingą jėgą.

Jei Katinas yra:  

Avinas – laukinis Katinas, retai “tepa” duodamas kyšius.
Tauras – švelnus Katinas, niekad nerodantis nagų, murkiantis prie židinio.
Dvyniai – naminis Katinas, ramiausias iš visų Katinų, bijo rizikuoti.
Vėžys – Katinas ant kelių. Jis žavus, bet truputį išlepintas.
Liūtas – Katinas-Tigras, nors gana ramus, praeis per gyvenimą su išleistais nagais.
Mergelė – Katinas-išminčius, galintis rizikuoti.
Svarstyklės – melancholiškas, moteriškas, žavingas Katinas.
Skorpionas – Katinas-burtininkas, bijokite jo kerų.
Šaulys – ypatingas Katinas, labiausiai susivaldantis ir harmoningas tarp Katinų.
Ožiaragis – liūdintis Katinas, griežtas, nemėgstantis bendrauti.
Vandenis – gabus Katinas, gali būti geras draugas.
Žuvys – triskart Katinas, labai malonus draugijoje.

II. Meilė, santuoka

Vyras-Žiurkė, kai moteris :

 Žiurkė – dvi Žiurkės švelniai myli viena kitą. Kokia meilė, reikia vengti juokingų pusių.
Bizonas – tvirta sąjunga, žmona laikys vyrą po padu, bet, būdama ištikima ir realistė, gali padaryti jį laimingą.
Tigras – be ateities: Tigras svajoja apie didelius darbus, o Žiurkė tupčioja vietoje ir jam trukdo.
Katinas – nors moteris rami, bet atsiras noras sugauti Žiurkę, geriau nuo vedybų susilaikyti.
Drakonas – kodėl ne: Drakonas mėgsta, kad jam pataikautų. O kas gali labiau meilikauti už įsimylėjusią Žiurkę?
Gyvatė – ji bus laiminga, bet būdama neištikima, atneš Žiurkei nelaimę.
Arklys – susidūrimas! Aistros ir jausmai, vos ne nusikaltimai. Reikėtų vengti.
Ožka – pusiau su bėda. Jeigu Žiurkės piniginė pilna, Ožka bus patenkinta, bet ne Žiurkė Ožkos elgesiu.
Gaidys – hmmm! Bet įsimylėjusi Žiurkė kantri, ir nors moteris-Gaidys didelė viliotoja, ji turi savo vertybių.
Šuo – įdomu. Viskas gali būti gerai, jei Žiurkė nebus per dažnai namuose.
Kiaulė – gerai. Žiurkė ir Kiaulė gali būti laimingi.

Vyras-Bizonas, kai moteris :

Žiurkė – šimtą kartų! Ramu... Žiurkė gali mylėti amžinai.
Bizonas – materialistai ir konservatoriai, labai skaitysis su “mama” ir “tėte” .
Tigras – bendras gyvenimas – neįmanomas, Bizonas sunaikins Tigrą. Moters gyvenimas būtų pasmerktas. Katinas – viskas gali būti gerai. Jie – ne ideali pora, bet moteris-Katinas kantri ir diplomatė.
Drakonas – konfliktai. Moteris-Drakonas mėgsta švytėti, Bizonas tiki tuo, kas blizga.
Gyvatė – jeigu moteriai-Gyvatei pasiseks paslėpti savo nevedybinius ryšius, viskas gali būti gerai.
Arklys – sunku, jie nesupranta vienas kito. Mergina-Arklys nepriklausoma ir temperamentinga, ji bijos Bizono ir kentės.
Ožka – Bizonas neperneša fantazijos ir bet kuria kaina nenori nešioti ragų: jie nebūtų laimingi.
Beždžionė – Bizonas myli Beždžionę. Jis daug kur nusileis, bet kentės.
Gaidys – visiškas sutarimas. Gaidys ramiai švytės savo šeimos židinyje.
Šuo – sudėtinga: Šuo – revoliucionierius, Bizonas – konservatorius.
Kiaulė – ji pakels viską, bet ne griežtumą. Ilgainiui atitinkamai ir reaguos.

Vyras-Tigras, kai moteris :

Žiurkė – hmmm! Tik jeigu Žiurkė nedraus Tigrui leistis į nuotykius, niekas nesutrukdys jiems atšvęsti briliantines vestuves.
Bizonas – niekada! Tigras bus sunaikintas. Atsargiai!
Tigras – net jeigu jie ir sutaria... visko gali būti, bet drauge gyventi nerekomenduojama.
Katinas – įtempti santykiai, bet jeigu jie supranta vienas kitą ir Katinas gali pasipriešinti Tigrui, tai jis sugebės pasijuokti iš Tigro ir pasiliks namuose.
Drakonas – dvi jėgos. Drakonas bus naudingas Tigrui kritiškumu ir atsargumu.
Gyvatė – vengti! Ir beviltiškas nesupratimas, išmintis ir entuziazmas retai suderinami.
Arklys – gerai. Arklys gali patenkinti didžiulę Tigro aistrą ir likti nepriklausomas. Tigras taip užsiėmęs...
Ožka – blogai... Pykčio minutėmis Tigras gali ją suėsti.
Beždžionė – sunku, bet įmanoma, jeigu Tigras ieškos nuotykių, ji visada jį nuliūdins.
Gaidys – Tigras suglumins moterį, ji nežinos, kaip elgtis.
Šuo – tai bus gerai. Jie gyvena vienomis ir tomis pačiomis idėjomis, dėl jų abu kovos, dėl jų užmirš ir meilę.
Kiaulė – Kiaulė supranta ir gerbia Tigrą. Tigras rizikuoja ją nuvarginti. Reikia gintis.

Vyras-Katinas, kai moteris :

Žiurkė – Žiurkė bus nuolatiniame pavojuje, nes Katinas mėgsta pasilikti pas ją, gali sunaikinti Žiurkę.
Bizonas – taip... Galbūt! Vyras-Katinas juokiasi iš to, kas jam komanduoja.
Tigras – sunku, moteris-Tigras sudėtinga, bet Katinas pakankamai miklus ir mėgsta iš ko nors pasijuokti.
Katinas – kodėl ne? Jeigu jie neturi vaikų, sąjunga ideali homoseksualistams... antikvariniam kioske...
Drakonas – kritiniu atveju... Jeigu moteris-Drakonas neliūdės kampe prie ugnelės.
Gyvatė – kodėl ne? Jie drauge pasipyks, kartu ras pasitenkinimą.
Arklys – galima, jeigu Arklys nenuvargęs. Bet Katinas gali būti suprantančiu draugu.
Ožka – gerai. Katinas mėgsta fantazuoti, juos suartina artistiškumas.
Beždžionė – įdomu... Bet dažnai kitų sąskaita... jie linksminsis drauge.
Gaidys – Katinas sunkiai pakenčia Gaidį savo namuose, o moteris-Gaidys kels scenas: jai norisi išeiti į žmones.
Šuo – viskas bus gerai, jei nekils karas. Kiekvienas reikalas, kuriam atsidavęs Šuo, daro gyvenimą nepakenčiamą.
Kiaulė – gerai. Labai gerai, jeigu Kiaulė susilaikys nuo nuotykių.

Vyras-Drakonas, kai moteris :

Žiurkė – gerai, Žiurkė bus naudinga Drakonui, o Drakonas bus jai už tai naudingas.
Bizonas – ne. Amžinas konfliktas dėl valdžios. Ir dar – Drakonui bus liūdna.
Tigras – taip, nežiūrint į susidūrimus. Drakonas gali paveikti Tigrą, kad šis klausytų jo patarimų, net jeigu jie ir blogi.
Katinas – labai gera sąjunga. Katino diplomatija pasitarnaus Drakono garbės siekimui.
Drakonas – fejerverkas! Jie amžinai konkuruos!
Gyvatė – labai gera sąjunga. Drakonas didžiuosis savo žavinga žmona, net jeigu jos kerai bus skirti ne tik jam vienam...
Arklys – viskas gerai, kad tiktai tęstųsi...
Ožka – Ožka bus laiminga... bet ji nepadės Drakonui, dažniau trukdys – jai vistiek...
Beždžionė – gerai. Beždžionė visada bus geranoriška patarėja, ypač patikliam Drakonui, o jis apgins ją.
Gaidys – gerai, Gaidys pasinaudos Drakono sėkme, kad neatsiliktų ir pats.
Šuo – Šuo – didelis realistas ir mato Drakoną tokį, koks jis yra.
Kiaulė – taip, Kiaulė gali suvaidinti susižavėjusią. Ji tokia maloni ir taip nori suteikti malonumą.

Vyras-Gyvatė, kai moteris :

Žiurkė – galima rizikuoti – kraštutiniu atveju Žiurkė aklai prisiriša.
Bizonas – taip, Gyvatė paliks valdžią Bizonui,o pati kukliai gyvens.
Tigras – jie neturi nieko bendro. Galima paklausti: kaip jie galėjo vienas kitam patikti?
Katinas – taip, žinoma, su kambarinėmis šlepetėmis prie ugnelės – malonu...
Drakonas – sunku. Išdidi moteris-Drakonas stengiasi, kad ją garbintų, nesinori jai būti su grandinėmis...
Gyvatė – labai sudėtinga: flirtas, nuotykiai, amžini išbandymai, kuris kurį...
Arklys – įsimylėjęs Arklys ištikimas. Kada jis nemyli – išeina. Neištikima Gyvatė pasiliks viena, bus nelaiminga.
Ožka – Ožka ateis į protą, jei tik Gyvatė pakankamai turtinga.
Beždžionė – tiktai sveikas protas gali išgelbėti šią sąjungą.
Gaidys – šaunu, jie drauge filosofuos ir supras vienas kitą.
Šuo – Gyvatė gali gyventi savo gyvenimą... Jeigu Šuo prisirišęs, jis nieko nepastebės.
Kiaulė – vargšelė, gali jai liūdnai baigtis: ją pasmaugs.

Vyras-Arklys, kai moteris :

Žiurkė – ne, daug emocinių problemų, blogai baigsis.
Bizonas – Bizonas – valdingas žmogus, o Arklys egoistas ir nepriklausomas.
Tigras – kodėl ne? Jeigu Tigras suras didelį darbą, kurį reikia dirbti, Arklys ramiai gyvens savo gyvenimą.
Katinas – labai gerai; Katinas pasiliks namie, šilumoje, apsuptas draugų, jam daugiau nieko ir nereikia.
Drakonas – ne, Arklys per daug didelis egoistas. Kadangi moteris-Drakonas reikalauja, kad ja žavėtųsi, kad ji turėtų pasisekimą, tai...
Gyvat ė – jeigu moteris-Gyvatė patenkinta... jai dėl to užteks sveiko proto.
Arklys – du aistringi žmonės bus išgelbėti savo egoizmu. Gerai, jie drauge nenuobodžiaus.
Ožka – vienas egoistas, kitas kaprizingas. Bus sudėtinga!
Beždžionė – nerekomenduojama. Jie niekada nesupras vienas kito.
Gaidys – kritiniu atveju. Bet ne visada, Gaidys kentės.
Šuo – taip, visada užsiėmęs savo darbais Šuo paliks ramybėje Arklį... Ir jis nepavydus...
Kiaulė – pernelyg egoistė; Arklys nesutars su Kiaule. Jis padarys ją nelaimingą.

Vyras-Ožka, kai moteris :

Žiurkė – Brrr... Neįmanoma įsivaizduoti. Nemėginkite, jūsų smalsumas gali blogai baigtis.
Bizonas – blogai... Baigsis tuo, kad Bizonas išvarys Ožką už durų.
Tigras – oi, devyni atvejai iš dešimties, kai Tigras paprasčiausiai išsiskiria su Ožka.
Katinas – kodėl ne? Jeigu moteriai-Katinui taip sekasi... Jie gali likti draugais netgi be meilės.
Drakonas – jokiu būdu! Moteris-Drakonas nori, kad ja žavėtųsi, o Ožka nesižavės.
Gyvatė – sunku, bet išmintis neišgelbės Gyvatės.
Arklys – nerekomenduojama, jeigu nėra pinigų. Priešingu atveju, jie gali būti laimingi.
Ožka – bohema! Iš ko jie gyvens belaukdami turtingo mecenato? Greit pavargs...
Beždžionė – ji gali lengvai išsisukti... Bet ar ji kada nors taps tokia beprote, kad laikytų tvirtą sąjungą su Ožka.
Gaidys – ideali pora vakarėliams. Dėl viso kito reiktų gerai pagalvoti...
Šuo – jokiu būdu! Abu pesimistai, jie sunaikins vienas kitą.
Kiaulė – gerai, o jei Kiaulė dar ir su taukais, tuomet super!

Vyras-Beždžionė, kai moteris :

Žiurkė – pats geriausias derinys. Žiurkė dievins Beždžionę, abu bus laimingi.
Bizonas – jis myli Beždžionę, bet ši pakankamai protinga, kad be nuostolių išeitų iš šeimos konglomerato...
Tigras – ne visai ramu. Beždžionė gali pailsinti Tigrą.
Katinas – maloni šeima, su sąlyga, kad Beždžionė nebus per daug vaisinga.
Drakonas – galbūt. Beždžionė gera komediantė: joje daug žavesio. Jis, kaip visada, bus sužavėtas, bet neparodys to.
Gyvatė – galbūt. Jeigu Dievas ir Gyvatė to nori...
Arklys – ne. Arkliui reikia tikro jausmo. Jis niekina gudrumą ir apgaulę meilėje.
Ožka – jeigu Beždžionė turi pinigų, kodėl gi ne? Ožka tokia viliojanti...
Beždžionė – tikri bendrininkai, gali toli eiti.
Gaidys – Beždžionė gali išjuokti Gaidį, o šis to nesupras – ir taip visą gyvenimą...
Šuo – nerekomenduojama. Šuo kentės, jis didelis idealistas.
Kiaulė – galbūt. Labai nesunku apkvailinti Kiaulę, bet Beždžionė to nenori. Ji gerbia Kiaulę.

Vyras-Gaidys, kai moteris :

Žiurkė – jie taps elgetomis.
Bizonas – būtų puiku, jeigu pasipūtėlis Gaidys nenorėtų komanduoti arba bent sudaryti tokį įspūdį. Reikėtų susilaikyti.
Tigras – ne, Tigras neperneša Gaidžio pasipūtimo ir elgsis su juo neteisingai.
Katinas – ne, Katinas nusivylęs netgi Gaidžio pasipūtimu.
Drakonas – taip, jeigu moters puiki reputacija, Gaidys pasinaudos tuo, kad pameilikautų.
Gyvatė – iš esmės gerai, vyras-Gaidys mėgta sakyti komplimentus, o moteris-Gyvatė jų klausytis. Erdvės užteks abiems.
Arklys – ne, jis pabėgs nuo jo, jam meilė – rimtas dalykas.
Ožka – ne, Ožka negalėtų gyventi meile ir tyru oru, o dirbti ji tingi. Matyti dirbantį Gaidį ją vargintų.
Beždžionė – ji gali daug išpešti iš Gaidžio, bet Gaidys bus nelaimingas, o Beždžionė nepatenkinta.
Gaidys – neįmanomas gyvenimas... Amžinos šeimyninės scenos garantuotos.
Šuo – ne, Šuo blogai perneša pasipūtimą, jis bus ciniškas.
Kiaulė – pernelyg agresyvus Gaidys vargins ją. Jie netinka vienas kitam.

Vyras-Šuo, kai moteris :

Žiurkė – kodėl ne? Žiurkė atneš sentimentalumo ir realizmo.
Bizonas – sunku, bet įmanoma, jeigu moteris tenkinasi vadovavimu namams.
Tigras – gerai, bet truputį beprotiška. Jam truks nuskriaustojo jausmo.
Katinas – gerai, Katinas bus geras patarėjas, jis atneš Šuniui savo laisvę ir pasiliks namuose.
Drakonas – kritiniu atveju... Ne, Šuo ne tas žmogus, kad aklai kuo nors žavėtųsi, jis turi kitų reikalų.
Gyvatė – kritiniu atveju... Jeigu Gyvatė labai reikli.
Arklys – taip, Šuo pašvęs save reikalams, abu bus patenkinti.
Ožka – ne, kuriam pirmajam užeis depresija?
Beždžionė – galbūt, bet susilaikykite, nes abu truputį ciniški. Jie vienas apie kitą neturi jokių iliuzijų.
Gaidys – pačiu kritiškiausiu atveju... Gaidys privalo organizuoti vakarus... ir viskas bus gerai.
Šuo – vidutinio suderinamumo sąjunga. Jei savo veikla vienas kitam netrukdo, viskas bus gerai.
Kiaulė – gerai, Kiaulės gyvenimo džiaugsmas suteiks pusiausvyrą Šuniui, abu geraširdžiai, o Kiaulė dažnai būna turtinga.

Vyras-Kiaulė, kai moteris :

Žiurkė – gerai, abu bus laimingi, ir Žiurkė nebus tokia agresyvi.
Bizonas – hmmm! Kiaulė ieškos pasitenkinimo iš šalies ir turės nemalonumų.
Tigras – kodėl ne? Jeigu Tigras ne per daug naudosis Kiaulės gerumu.
Katinas – viskas būtų gerai, jeigu Katinas mėgtų pavaikščioti į šalį, bet Kiaulė ieškos paguodos tokiais būdais, kad Katinas nežinos, ką sakyti.
Drakonas – taip... Drakonui naudinga, kad Kiaulė bus paslaugi Drakonui. Tuo blogiau jai.
Gyvatė – vargšė Kiaulė. Ji bus užtverta, jai nebus juokams laisvės.
Arklys – Kiaulė kentės nuo Arklio egoizmo, kurio aistra negalės patenkinti.
Ožka – dėl to, kad Kiaulė turi daug pinigų, Ožka bus laiminga.
Beždžionė – kodėl ne? Beždionė gerbia Kiaulę.
Gaidys
– Kiaulė kantri, netgi nusileidžianti, sąjunga galima.
Šuo – jei moteris-Šuo neužgaus vyro-Kiaulės orumo jausmo, viskas gali būti neblogai.
Kiaulė – finansiniu požiūriu puiku, o visa kita pagal aplinkybes.