LT
RU


Vilnius
/Peterio Adamso fotografija/

          1918m. vasario 16d. 12val. Vilniuje buvo pasirašytas Lietuvos Nepriklausomybės aktas. Astrologiškai kalbant, Lietuva užgimė kaip valstybė ir jos horoskopas apibūdina jos žmones, valdžią, draugus, priešus, kaimynus ir t.t. [1] Žr. žemiau brėžinį [2]


1918 metais vasario 16d. Lietuvos Saulė švietė Vandenio ženkle, todėl Lietuva yra Vandenio šalis su laisvės ir ekscentriškumo planeta Uranu, meilės, dainos ir dailės planeta Venera ir proto planeta Merkurijumi taip pat Vandenio ženkle, devintajame astrologiniame name. Astrologijoje horoskopas yra suskirstytas į dvylika namų, kurių kiekvienas turi atitinkamą reikšmę.
Devintasis namas yra aukštojo mokslo siekimas, intelektualus suvokimas, universitetas, bažnyčia, tikėjimas, sportas, spauda, knygos, prekyba su užsieniu, televizija, susisiekimas dideliais nuotoliais, gamtos pomėgis, dvasinis atgimimas. [3]
Kadangi progresuotas Lietuvos Uranas bus sujungtas su Saule dar 100 metų, tai per šį laiką įvyks reformos, pasikeitimai visose išvardintose srityse. Esant šiam susijungimui Vandenio ženkle, klubai ir organizacijos bus taip pat labai veiklūs. 1994, 1995 metais tranzitinio Plutono Skorpione susikryžiavimas su Lietuvos Saule, Uranu pridės dar daugiau reikšmės, ugnies šiam gimimui ir transformacijai, kuri yra labai sunki, bet neišvengiama.
Progresuotas Saturnas Liūto ženkle antrame name dar 30 metų bus opozicijoje prieš Lietuvos Merkurijų Vandenio ženkle aštuntame name. Šie du namai rodo Lietuvos finansus. Mes žinome, kaip sunkiai buvo spausdinami litai, kiek daug buvo neaiškumų, kliūčių. Čia pasidarbavo Neptūnas Liūte, susijungęs su Saturnu. Neptūnas simbolizuoja neaiškumus, slaptumus, apgavystes. Finansų padėtis Lietuvoje yra apgailėtina; per daug neaiškių aferų. Ši porelė taip pat sukelia žmonių pavydą, didelį meilės artimui trūkumą, didybės maniją. Ši kombinacija duoda Lietuvai ir daug teigiamų dalykų: talentingų žmonių meno, muzikos, literatūros ir sporto sityse.
1992 ir 1993 metais Saturnas Vandenio ženkle ėjo per Lietuvos aštuntą ir devintą namus, paliesdamas Lietuvos Merkurijų, Venerą, Uraną ir Saulę. Kadangi Saturnas valdo darbo partiją, mes matėme valdžios pasikeitimą [4], užsienio investicijų sumažėjimą, menkėjančius laikraščių tiražus, televizijos žinių apribojimą, neviltį ir depresiją žmonių akyse. Tai yra dėka Saturno ir jis paliko Lietuvą ramybėje 1994 metų sausio gale.
1993 metais tranzitinis Jupiteris Svarstyklėse neleido vis dėlto Lietuvai pražūti. Atsiranda sumanūs draugai, geri žmonės, norintys Lietuvai padėti, patarti. O ir derlius tais metais turėjo būti geresnis.
Lietuvos Ascendentas Vėžio ženkle apibūdina Lietuvos žmones; tai šeimyniški, emocingi, kombinacijoje su Vandeniu – draugiški. Ascendentą valdanti planeta Mėnulis yra Tauro ženkle ir susikryžiavus su Saturnu, Neptūnu ir Merkurijum apibūdina Lietuvos žmones kaip materialistus, Neptūno dėka ne visada sąžiningus. Tuo pačiu valstybės finansinė padėtis yra sunki ir paini. Mėnulis Taure ir vienuoliktame Lietuvos name tą patį sako apie parlamentą. Materializmas valdo galvoseną. Šios Tau-kvadratūros tarp Mėnulio, Saturno su Neptūnu ir Merkurijaus energija nukreipta į Skorpiono ženklą penktame name, o tai reiškia, kad artimo meilės ir atsisakymo nuo pavydo, transformacijos dėka tauta gali sukurti geresnį rytojų.
Progresuoto Saturno opozicija su Merkurijum dar tęsis 30 metų; tai rodo, kad sunku susikalbėti, per daug slaptų priešų (valdo 12 namą). 12-ame name gal rasime ir mafiją; Drakono uodega čia, o Plutonas Vėžyje susikryžiavęs su Marsu Svarstyklėse. 12-as namas – tai slapti priešai, naikinantys Lietuvą.
Progresuotas Jupiteris Dvyniuose susikryžiavęs su progresuotu Marsu Mergelėje (bus dar 34 metus); tai parlamento, Seimo pasikeitimai, sveikatos, kariuomenės, žemės, nuosavybės reformos, permainos. Tas pats Jupiteris yra laimingoje trigono konfigūracijoje su Merkurijum ir Marsu, tai sėkmės ženklas, kurį galima pasiekti per išvystytą inteligenciją, aukštąjį mokslą, technologiją, gerus draugus ir organizacijas, Seimą, žemės dovanas, sumanų valstybės vadovą, savo darbą ir užsienio pagalbą.
1996 metais sausio mėnesyje tranzitinis Uranas, laisvės ir tikros demokratikos, reformų planeta įžengs į Vandenio ženklą [5], kur išbus 8 metus. Tuomet Lietuva dideliais šuoliais progresuos, eis į priekį ir pajus, kas tai yra būti laisvai. Teigiama linkme kreipianti Drakono galva Šaulio ženkle taip pat norėtų pasukti Lietuvos kelią į gerą rytojų. Čia beveik užtikrintas ir dvasinis atgimimas, bet kada? Šis atsakymas priklauso nuo mūsų pačių gerų darbų ir norų.

Informacijos šaltinis: ASTROLOGIJA – Saulė Katiliūtė-Jonynienė, psl. 107 – 110
Mano pastabos ir komentarai autorės tekstui:
[1] tačiau galima prisiminti ir kitus svarbius Lietuvai momentus, kuriems tai pat galima mėginti sudaryti horoskopus, pvz., karaliaus Mindaugo karūnavimo diena, arba Nepriklausomybės atkūrimo 1990-asiais kovo 11-osios diena.
[2] autorė kalba apie 12val., tačiau savo knygoje talpina astrologinį brėžinį su 11val. 52min. duomenimis. Ar laikas buvo rektifikuotas, t.y. patikslintas, apie tai autorė nutyli.
[3] tradicinėje astrologijoje pastariosios dvi reikšmės (gamtos pomėgis ir dvasinis atgimimas) nėra priskiriamos 9-ajam namui. Dvasinis žmogaus atgimimas gali kilti iš bet kurio problematiško horoskopo taško, būtent, kada jis susivokia, kokios planetos ir kaip kaip jam trukdo, ir ką jis turėtų daryti, kad tie trukdymai būtų transformuojami.
[4] Rolandas Paksas, paneigdamas visus savo konkurento reitingus, netikėtai tapo šalies prezidentu, kai tranzitinis Uranas judėjo per Lietuvos Saulę.
[5] ši knyga, iš kurios cituoju autorės komentarus 1918m. Lietuvos horoskopui, pasirodė Vilniuje 1994m.