LT
RU

1. Ar Jūsų astrologinė veikla yra kur nors oficialiai įregistruota?
Taip, LR Valstybinėje mokesčių inspekcijoje ir LR Valstybiniame patentų biure, žr. titulinį atitinkamo dokumentų paketo puslapį PDF formatu. Pageidaujantys šią informaciją patikrinti gali bet kuriuo metu pateikti užklausą minėtoms institucijoms arba maloniai kviečiu atvykti pas mane pamatyti dokumentų originalus.

2. Kas būtų geriau: astrologija, Taro kortos ar chiromantija?
Visi išvardinti punktai yra ezoterinio pažinimo šakos, todėl rinkitės pagal savo skonį, kas Jums labiau prie širdies. :)

3. Kaip atskirti gerą astrologą nuo blogo?
Bendra taisyklė būtų mažiau klausyti, ką astrologas pasakoja pats apie save, o teirautis nuomonių dėl jo paslaugų kokybės. Žinoma, kartais būna, kad ir vadinamosios rekomendacijos ne visada “suveikia”, pvz., jei astrologas gerai surezonavo su asmeniu X, negalima tvirtinti, kad jis 100% patiks asmeniui Y, todėl paisykite ir savo vidinio balso, ar norite/galite juo pasitikėti.

4. Ar atsakote į visus jums adresuojamus klausimus?

Jei adresuojamas klausimas aiškiai nėra mano kompetencijos sfera, tada sutaupysite laiko kreipdamiesi į asmenį ar asmenis, kurie yra už tokią informaciją atsakingi. Pavyzdžiui, jei susiruošėte skristi ilsėtis į Maljorką ir jus domina, ar ten rasite aukščiausios klasės komfortą (konkrečiai, 5 žvaigždučių viešbutį, kazino ir t.t.), geriau adresuokite tokį klausimą turistinės firmos, kuri organizuoja kelionę, vadybininkui. Tačiau jei kreipiatės dėl patarimo, ar, tarkime, saugiai pavyktų nuvažiuoti tos firmos autobusu iš taško A į tašką B, tuomet tai priklauso mano kompetencijai, ir toks klausimas bus nagrinėjamas. Labai retais atvejais, kai horoskopo parodymai stipriai tarpusavyje konfrontuoja, linkstu nuo atsakymo susilaikyti ir, jei laikas nespaudžia, atsakau vėliau, arba siunčiu pas užsienyje dirbančius kolegas.

5. Puslapio skiltyje “Kaip astrologas dirba” rašote, jog sudarote horoskopus natūraliai, rankiniu būdu, nenaudodamas astrologinių programų. Ar dėl to nenukenčia darbo kokybė (turiu omeny matematinius paskaičiavimus – planetų ir kuspidų padėtį ženkluose)?
Matematinių paskaičiavimų nėra tiek daug, ir jie nėra tokie sudėtingi. Antra, sudaręs brėžinį vėliau jį perskaičiuoju dar kartą, todėl kiekvienas mano interesantas dėl kokybės gali būti ramus. Beje, skubantiems pasikliauti technikos išradimais norėčiau pastebėti, jog net tarp vadinamųjų "profesionalių" astrologinių programų, kainuojančių nuo 700Lt iki 1700Lt, kartais pasitaiko grubių programavimo klaidų. Neastrologas (arba besidomintis astrologija/astronomija paviršutiniškai) šito, žinoma, gali ir nepastebėti...    

6. Ar analizuodamas brėžinį naudojatės kompiuterinės programos teikiamais aprašymais?
Jokiu būdu. Nei viena programa, net labai gerai parengta, neįstengs apibendrinti taip, kaip tai gali padaryti žmogaus protas.

7. Analizuodamas horoskopą remiatės viena ar daugiau astrologinių mokyklų?
Man priimtinas vadinamasis holistinis, t.y. visokeriopai praturtinantis informaciją darbo metodas, todėl analizuodamas horoskopą remiuosi ne mažiau kaip keturių astrologinių mokyklų metodais plius dar keletu papildomų. Žinoma, darbo laikas tokiu atveju pailgėja atitinkamai 4 - 5 kartus nei atlikčiau remdamasis tik viena mokykla, bet laimi užsakovas. Tai, apie ką kalbu, grafiškai pavaizduota skiltyje MDNHF.

8. Kiek laiko skiriate savo darbui?
Nelygu paslaugos apimtis, apie tai detaliai kalbama skiltyje Paslaugos, poskiltyje Kainos, terminai ir kt. Honorarą imu tik už pačią paslaugą, o ne už kiekvieną praleistą pokalbio su Jumis valandą. Būtent pokalbis, kai darbas jau būna baigtas, užsakovui nieko papildomai nebekainuoja, nepriklausomai nuo to, ar tas pokalbis truktų 2, 3 ar 4val. (Mažiau 2val. susitikus bendrauti sunkiai išeina, mat toks ir net ilgesnis laiko intervalas padeda ramiai, niekur neskubant viską išsiaiškinti, o man patinka įteikti į rankas kuo labiau iščiupinėtą, sušildytą darbą).

9. Ar teisingai pasielgiau žengęs šį žingsnį (vedęs laiku X, sudaręs sandorį laiku Y, pasirinkęs datą Z ir t.t.)?

Turiu Jūsų labai maloniai atsiprašyti, bet kaip astrologas įsipareigoju analizuoti situaciją bei pateikti savo matymą tik tais atvejais, kai dar tik rengiamasi ką nors daryti ir prašoma parinkti kokiam nors procesui (santuokai, persikraustymui į naują būstą etc.) tinkamą datą. Jei žmogus kreipiasi spėjęs pasirinkti konkrečią datą savarankiškai, ir juo labiau, jei jis savo sumanymą JAU įgyvendino, profesinė etika liepia nuo komentarų susilaikyti, t.y. iš pagarbos klausėjo dvasiai nejaučiu moralinės teisės kvestionuoti jo sprendimų [1]. Nebent klausėjas pakartotinai patikintų, kad jis yra atviras ir kitokiems galimiems variantams, tuomet mielai padėsiu situacijoje išsiaiškinti.

[1] Gali susidaryti įspūdis, kad astrologas tiesiog vengia padėti, tačiau mano praktikoje būta atvejų, kada interesantas dėl suabejojimo jo savarankiškai pasirinkta data įsižeidė, matyt, laikydamas, jog jį atvedęs prie šios datos svarstymų kelias yra teisingesnis už mano žinias... Nuo to laiko laikau esant išmintinga santūriai patylėti. :)

10. Kas yra gimimo horoskopo Kurios?

Kurios (graikiškas terminas, sk. Kurijos, trumpas kirtis ant pirmojo balsio) – planeta, charakterizuojanti Jūsų sielos tipą ir bendravimo su Jus supančiu pasauliu stilių. Kada jis teigiamas, žmogus visuomenėje priimamas palankiai, jei ne - būtinas nuolatinis sąmoningas darbas su savimi.


11. Kokio tikslumo yra jūsiškis pateikiamas žmogaus astropsichologinis portretas?
Paklaida gali sudaryti apie pusę procento - procentą iš 100% galimų [1]. Bet tai jokiu būdu ne koks nors mano asmeninis nuopelnas: Hamburgo mokykla (ji dar vadinama Uranine, taip pat Kosmobiologine mokykla), kurios pradininkas buvo Alfred Witte (1878 – 1941), bėgant dešimtmečiams padarė viską, kad astrologinė charakterio analizė nenusileistų rimčiausiems psichologiniams testams. Čia astrologas lengvai apsieina be to, be ko psichologas dirbti negali – serijos klausimų, kurių tam tikras sisteminis sujungimas į viena ir tampa tokio testo rezultatu.

[1] Būtina pateikti kuo tikslesnius gimimo duomenis. Jei dėl laiko kyla bent menkiausių abejonių, tikslinga atlikti vadinamąją gimimo laiko tikslinimo procedūrą ir atkurti sekundžių tikslumu. Tai liečia ypatingai tuos atvejus, kada dvynius brolius ar seseris skiria tik kelių minučių laiko intervalas.          

12. Kas yra asmeninis horoskopas?
Asmeninis horoskopas yra išsami žmogaus charakterio bei to charakterio santykio su įvairiomis gyvenimo temomis (profesija, draugais, mylimaisiais ir t.t.) apžvalga. Kalbėdamas apie natūrą turiu omeny ne tik charakterį, bet ir vidinę, dvasinę žmogaus sanklodą. Apžvalga pateikiama praktiškai visam gyvenimui, konkrečių pastabų ir rekomendacijų pavidalu. Asmeninis horoskopas mūsų rankose gali tapti puikiu įrankiu stebėti ne tik kitus, bet ir save, mat tik save suvokę mes galime rasti daugiau darnos su mus supančiu pasauliu. Ši informacija padeda aiškiai suvokti savo stipriąsias ir silpnąsias puses, stipriąsias puses panaudoti žmonių labui (daug atiduodami kitiems anksčiau ar vėliau daug gausime ir patys), silpnąsias stiprinti naudojant įvairias pagalbines priemones: specialius amuletus, mantras, jantras, dvasines praktikas.

13. Minėjote vidinę, dvasinę žmogaus sanklodą. Ar pas jus galima sužinoti, kokia yra žmogaus misija šiame gyvenime, ką jis turėtų atlikti, kad galėtų palikti šį pasaulį ramia sąžine?
Taip, galima. Viena iš astrologinių mokyklų, kurios žiniomis remiuosi, tokią galimybę suteikia.

14. Kas yra metinis horoskopas?

Metinis horoskopas yra siauro laiko intervalo, paprastai nuo vieno gimtadienio iki kito detalesnė apžvalga. Kitas svarbus skirtumas tas, kad gimimo horoskope būna aptariamos absoliučiai visos temos, tuo tarpu metiniame horoskope astrologas gali skirti dėmesio daugiau vienai temai negu kitai, ypač jei ta viena tema metų intervale iš tiesų dominuoja bei yra reikalinga platesnio išaiškinimo. Informacija taip pat pateikiama datų ir rekomendacijų atskiriems  vienerių metų laikotarpiams pavidalu.

15. Kaip dažnai verta užsakinėti metinius horoskopus?
Jei atsakysiu, kad kasmet, rizikuosiu būti apkaltintas mėginimu prie savęs “pririšti”, jei atsakysiu, kad užtenka vieno karto, rizikuosiu būti apkaltintas abejingumu. Į šį klausimą mėginkite rasti atsakymą patys, remdamiesi savo vidinėmis būsenomis, priklausomai nuo to, ką planuojate bei kokį laiko intervalą jums aktualu išsiaiškinti.

16. Ar vienos gyvenimo temos analizė yra tas pats, kas vienos iš asmeninio horoskopo temų analizė?
Taip.    

17. Kuo horoskopas skiriasi nuo kosmogramos?
Kosmograma – tai tiesiog planetų padėtys be namų. O kadangi namai yra ta astrologijos dalis, kuri informaciją daro mažiau aptakią, tai ir horoskopo informacija yra, be abejonės, daugybę kartų gilesnė negu kosmogramos.

18. Kodėl asmeninio horoskopo kainos intervalas (lyginant su kitomis Jūsų siūlomomis paslaugomis) aukštas?
Tokia informacija (ji būna pateikta temų, datų ir rekomendacijų, o kur reikia - ir talismanų forma) parengiama visam gyvenimui; antra, ši informacija parengiama remiantis iš karto 4-5 astrologinėmis mokyklomis, todėl darbo procesas užtrunka ne vieną, ne dvi, o maždaug penketą - septynetą darbo dienų, priklausomai nuo brėžinio sudėtingumo. Esu suinteresuotas, kad interesantas gautų kuo turtingesnę informaciją. Jei dirbčiau remdamasis tik viena astrologine mokykla, – o taip daro praktiškai dauguma astrologų, – laiko sąnaudos būtų gerokai mažesnės (ir kaina 4-5 kartais mažesnė), bet ar interesantas daug laimėtų gaudamas vienos mokyklos siaurą požiūrį, diskutuotinas klausimas... Užsakant išsamų asmeninį horoskopą mokėti papildomai ir už gimimo laiko tikslinimo procedūrą nereikia (t.y. 800Lt + 50Lt pliusuojama nebus), pastarasis darbas yra nedaloma išsamaus asmeninio horoskopo dalis.

19. Ar pas jus galima gauti informaciją raštu, kad vėliau bet kada būtų galima pasikelti ir prisiminti, ką buvote kalbėjęs?
Taip.

20. Ar garantuojate jus pasiekusių gimimo duomenų konfidencialumą?
Be abejo, to reikalauja elementari astrologinio darbo etika.

21. Šiuo metu mane kamuoja daug problemų, kurią iš jūsų teikiamų paslaugų rekomenduotumėte užsisakyti?
Galima pasiūlyti apžiūrėti artimiausią periodą (tai vadinamoji metinio horoskopo analizė) arba jei turite kokį nors itin konkretų klausimą, adresuokite jį telefonu [1]. Plačiau apie tai skaitykite skiltyje Horarinė astrologija.

[1] jei prieš jus stovės didelė užsakovų eilė, tik šios paslaugos forma įgalins gauti atsakymą greičiau.

22. Prašote, kad konkretieji klausimai būtų adresuojami telefonu (ne sms, o trumpo pokalbio forma). O jei man klausimas gimė anksčiau, ir aš pats fiksavau jo gimimo momentą, ar šis momentas jums nėra pakankamas atskaitos taškas situaciją nagrinėti?
Horarinės astrologijos (angl. horary astrology) metodas reikalauja laikyti teisingu klausimo užgimimo momentu tą momentą, kai klausimas galų gale pasiekė astrologo ausis, t.y. kai jis išklausė ir suprato, apie ką eina kalba. Jei jūs negalėjote dėl kokių nors priežasčių paskambinti, kai klausimas veržėsi iš lūpų (tarkime, jus kas nors sutrukdė), nieko baisaus, adresuokite savo klausimą vėliau, kai bus galimybė skambinti. Šią metodiką sugalvojo ne svetainės, kurioje  lankotės, astrologas, tai kitų sėkmingai prieš mane dirbusių kolegų paveldas, todėl jei darysite, kaip prašoma, pagelbėti bus daug paprasčiau.

23. Ar horarinė astrologija yra fatalinė astrologija?
Tiems, kurie stengiasi vadovautis valia, sveiku protu, šis astrologijos metodas tikrai padės, būtent, jis neleis pulti stačia galva į kliūtis, jei klausimo horoskopas tokias rodys.

24. Ar profesionalus astrologas gali savo klientą užprogramuoti?
Atsakysiu klausimu į klausimą: ar profesionali pagalba gali pakenkti? :) Jei mano klientas buvo įspėtas sandėrio nesudaryti, o vėliau paaiškėjo, kad sandėrį siūlęs asmuo jį mėgino apgauti, tuomet tai yra būtent tas momentas, kai astrologas gali bene labiausiai triumfuoti dėl to, ką jis gali dėl savo kliento padaryti. Kalbu nuoširdžiai: man visuomet labiau malonumą kelia ne tiek gauti iš interesanto pinigai, kiek matymas, kad informacija pasitvirtino ir padėjo

25. Kiek laiko skirtumas, kad ir nedidelis, turi įtakos gimimo horoskopo informacijai?
Apie tai skaitykite šioje skiltyje: Astrologija ir dvyniai.

26. Ar tikrai būtinas gimimo laiko tikslinimas? Gal galima apsieiti ir be jo?
Būtina, nes, pirma, jūsų mama negali visu 100% prisiekti, kad gimdymo metu laikrodis rodė tiksliai. Jis galėjo atsilikinėti arba skubėti. Gydytojams šis klausimas, kiek patyriau, taip pat mažai aktualus, jie gi labiau rūpinasi, kad gimdymas praeitų sėkmingai. Antra taisyklė išsirutulioja iš pirmosios, būtent: kadangi čia suveikia dėsnis “aptakūs laiko duomenys – aptaki ir informacija”, tai dirbant pagal aptakią informaciją neįmanoma žmogui pateikti ir protingų rekomendacijų. Šiame punkte noriu dar kartelį pabrėžti: užsakant išsamų asmeninį horoskopą mokėti papildomai ir už gimimo laiko tikslinimo procedūrą nereikės, pastarasis darbas yra nedaloma išsamaus asmeninio horoskopo dalis.

27. Ar galėtumėte sudaryti gimimo horoskopą be gimimo laiko, vien tik pagal gimimo metus, mėnesį ir dieną?
Žr. atsakymą aukštesniame punkte.

28. Ar pas jus galimas dalinis užsakymo pateikimo variantas, pavydžiui, gimimo laiką tikslinate jūs, kitką baigia kitas astrologas?
Taip. Antra vertus, kaip ir minėjau, jei pas mane bus vienu metu atliekamas visas darbas (ir laiko tikslinimas, ir likusi dalis, t.y. horoskopo analizė), tada darbo kaina bus kaip vienos pozicijos, o ne kaip bendra dviejų pozicijų kaina.

29. Ar pasitikite kitų astrologų atliktu gimimo laiko tikslinimu?

Esu labiau linkęs pasitikėti tik tuo, kas pereina per mano paties rankas, nes kiekvienas darbas, net ir menkiausias, yra atsakomybė prieš žmogaus parodytą pasitikėjimą.

30. Kokia informacija, požymiais ar įvykiais remiantis galima nustatyti tikslų gimimo laiką?

Pagal jau buvusius įvykius, atkurti juos atmintyje reikėtų metų, mėnesio ir, jei įmanoma, dienos tikslumu. Labai sudėtingais atvejais, kai žmogus sakosi nežinąs, kurią valandą paros eigoje gimė ir/arba abejoja, kurią tiksliai dieną gimė, į pagalbą pasitelkiamas ir fiziognomikos, fizinės konstitucijos mokslas (reikalingos 3 fotografijos: portretas, profilis, visu ūgiu).

31. Kodėl toks didelis yra šios paslaugos intervalas, nuo 50Lt iki 500Lt?
Vieni gimimo laiko tikslinimo atvejai reikalauja valandos ar dviejų darbo, kiti gali pareikalauti iki savaitės ar daugiau...

32. Ar galite atsakyti į visus sporto klausimus?
Sakykime, fanas A užduoda klausimą, “ar mano komanda laimės?”, kai principingame finaliniame mače susikauna dvi amžinos to paties miesto komandos-priešininkės, arba kai mylima komanda kaunasi akrintamajame etape (aštuntfinalis, ketvirtfinalis etc.), arba kai mylima komanda kaunasi lemiame mače dėl išlikimo toje pačioje lygoje. Tuo tarpu fanas B šito paties klausinėja prieš kiekvienas rungtynes nepriklausomai nuo jų svarbumo, maža to, perklausia dar kartą, jei pirmasis atsakymas nepatiko. Pagal horarinės astrologijos taisykles, nagrinėtini yra tik fano A klausimai, kaip klausimai, sąlygojami situacijos rimtumo.

33. Jūsų svetainėje publikuotame 2007m. horoskope aprašytos mano ženklo žmonėms aplinkybės buvo palankios, astrologės X portale – irgi. Tačiau man nutiko visiškai priešingai. Kaip tai paaiškinti?
Iš tiesų pagrindinė bet kurio astrologo internetinio puslapio paskirtis yra visų pirma suvesti vartotoją su astrologu, supažindinti su astrologija apskritai, o ne aprėpti šimtus tūkstančius individualių atvejų. Individualūs atvejai remiasi gimimo duomenų (metų, mėnesio, dienos, valandos ir minučių, gimimo vietos) nagrinėjimu. Tam, kad vienas internetinis puslapis sugebėtų aprėpti absoliučiai visus individualius atvejus, reikėtų, kad jį aptarnautų ko gero Pentagono dydžio, o gal ir dar didesnė astrologų komanda, disponuojanti kiekvieno tame puslapyje apsilankančio asmens gimimo duomenimis. Tik tada, įvedę savo duomenis, tarsi mokėjimo kortelės PIN kodą, gautumėte tiksliai tai, ko jums reikia. Bet tai kol kas utopija, nelabai įtikėtina, kad kas nors panašaus artimiausiu metu bus sukurta... :)

34. Ar jūsų teikiama astrologinė informacija skirta prevencijai negatyvių, ar priešingai – gyvenimo įvykių ir daugiau informavimui?
Teikiu informaciją, kuri kalba apie gyvenimiškas situacijas bei čia pat duodamos rekomendacijos dėl teisingos (neimpulsyvios, gerai pamatuotos) į jas reakcijos, tuo tarpu preventyvūs aktai lieka paties interesanto prerogatyva, būtent, negaliu už jį įsipareigoti bei sekti, ar jis medituos, ar įsisąmonins tai, ką sakiau, ir t.t.

35. Taigi jūsų propaguojama astrologija yra labiau viltinga ar pesimistiška?
Atsakyčiau profesoriaus Michaelio Laitmano žodžiais: “Žmogus yra būtybė, sukurta tam, kad pamiltų Aukščiausiąjį [1]. Jis gyvena tarp tobulumo ir trūkumų, ir jis gali tapti tobulas”.

[1] šią sąvoką nebūtina suvokti kaip antropomorfinį, t.y. turintį konkretų pavidalą ir gyvenantį konkrečioje vietoje Dievą. Tai galima suvokti kaip Išmintį visais įmanomais jos aspektais, nes ir kitas žymus 11a. mistikas Avraham Ibn-Ezra yra pasakęs: "Išmintis yra su tais, kas jos ieško", t.y. ji apsaugo tuos, kas nori įsiklausyti į ženklus ir neskuba vadovautis savo (kartais impulsyviu) protu.