LT
RU

Nuoširdžiai dėkoju: dipolis.com kūrybinei grupei (dizainas ir programavimas), R. Slavinskui (teksto redagavimas), G. Rupšiui (fotografijos), M. Paplauskui (idėjos).
Taip pat: E. Mieliauskienei, D. Veblauskienei, L. Macnorienei, I. Rekašienei, L. Čebatariūnienei ir kitiems geros valios žmonėms (už moralinį palaikymą)*.

* pavardės minimos gavus šių asmenų sutikimą.