LT
RU

Kam skambina islamo pavojaus varpai

Neseniai DELFI svetainėje pasirodė A. Didžgalvio straipsnis “Budizmo guru skambino islamo pavojaus varpais”. Skaitytojui maloniai leidus jo neperpasakosiu, per paiešką galima susirasti minėtame tinklalapyje ir susipažinti. Ką apie tai manau kaip astrologas?

Pagal vadinamąją valstybių ir pasaulio šalių reikalų astrologiją (angl. mundane astrology), lėtai slenkančių planetų ciklų startas duoda pradžią naujiems procesams, kurie, priklausomai nuo to, kaip tos planetos buvo aspektuotos, gali būti ir pozityvūs, ir destruktyvūs. 2009m. gruodžio 21d. Jupiteris (reikšmė: ideologija, religija) Vandenio ženkle susijungs su Neptūnu (reikšmė: iliuzijos). Ciklas truks iki 2022m. balandžio mėn. 12d.  Štai kaip šią sąsają aprašo Čarlzas Harvis, vienas iš didžiojo trejeto apie valstybių astrologiją kalbėjusių autorių:

“Šis ciklas išrutulioja stiprias idealistines, humanitarines ir ideologines savybes. Jis susijęs su idealistinių ir religinių tikėjimo sistemų sužydėjimu, todėl aštrūs jo kampai gali dažnai rodyti sektantų ginčus (!), politinę takoskyrą ir “religinius karus” (!). Ypatingai 90-ies laipsnių fazė sąlygoja kovą už idėją, taip buvo, pavyzdžiui, Franko maišto Ispanijoje horoskope, paskutinės portugalų revoliucijos metu arba Atatiurko Turkijoje. Ekonomiškai jis gali sukurti spurto ir optimizmo periodus, tačiau būdamas nepakankamai susijęs su realybe, kartu ir planus “žuvėdros danguje” stiliumi, priartinančius prie baisios infliacijos” [1].

Manęs šis ciklas labai negąsdintų, jei ne vienas BET. Reikalas tas, kad aptariamas Jupiterio – Neptūno susijungimas Vandenio ženkle bus “pagardintas” Marso (reikšmė: agresija, kova, kraujas) opozicija iš Liūto ženklo. Marso opozicija iš pirmo žvilgsnio taikią, humanistinių ketinimų kupiną Jupiterio – Neptūno susijungimą tiesiog sprogdina, ardo, skatina greičiau nesantaiką nei darną. Be to, spėjau atkreipti dėmesį, jog visokios “geros idėjos” gimsta pilnaties metu, todėl ypatingai 2009m. gruodžio 5d., šeštadienį, būtų galima laikyti diena, kurią Europoje tikriausiai stengsis pakelti galvą nauja (-os) organizacija, bandysiančios prisidengti “kilnia” “tikrųjų religinių vertybių” nešimo misija. Kuo šis horoskopas (žr. žemiau) ypatingas?


1. Jupiteris artinasi prie Neptūno, rengdamasis “paleisti” šių super planetų ciklą;
2. Mėnulis yra pilnaties fazėje;
2a. Mėnulis yra ryšyje su Krentančiu Mėnulio mazgu [2], tai vienas iš net 4 šiame horoskope esančių susijungimų (tarp Saulės – Veneros, Merkurijaus – Plutono, Jupiterio – Neptūno);
2b. beje, Saulės ir Jupiterio atžvilgiu Mėnulis atkartoja situaciją, kuri JAU buvo Atkurtos Lietuvos horoskope, t.y. jis yra pilnaties fazėje bei turi sąsają su Jupiteriu;
3. Merkurijų (reikšmė: rašymas) nuo Jupiterio (reikšmė: ideologija) skiria aplikacinis 51 laipsnio kampas, kuris apibūdinamas taip: “vizija...kimba į darbą pasaulyje...” [3];
4. Marsas oponuoja Jupiterio/Neptūno susijungimui;
5. pagaliau, dėmesio, tarp Marso ir Saturno susikuria labai tikslus, labai aštrus 45 laipsnių kampas, jis valstybių astrologijoje traktuojamas kaip “trinties ir įtampos laikas” [4].
6. Indiškasis tokios aršiai nusiteikusios ideologinės organizacijos horoskopas irgi nežada nieko malonaus: lagnos valdovas Marsas stovi 9-ajame name (reikšmė: religija), jam svetimos prigimties Vėžio ženkle, Marso dispozitorius Mėnulis (reikšmė: organizacijos siela) yra Ketu/Rahu ašyje, oponuojamas 8 ir 11 namų valdovo Merkurijaus, pažeistas Saturno, be to, Mėnulis Jupiterio atžvilgiu yra sakata kombinacijoje.

Žodžiu, remdamasis aukščiau pateikta astrologine schema noriu nedviprasmiškai perspėti: jei aukščiausioji Europos šalių valdžia iš akių išleis tokių kovingai nusiteikusių idealistinių organizacijų susikūrimą, tiksliau, jei pro pirštus pažiūrės į savo priedermę teisės aktais aiškiau reglamentuoti ES gyvenančių kitų tikėjimų žmonių veikimą, viskas baigsis kaip 1914-asiais, kada Nikolajus II pagaliau buvo įveiktas “vanagų” klano ir priverstas skelbti visuotinę mobilizaciją iš vienos pusės, o kaizeris Vilhelmas įveiktas savųjų “vanagų” – iš kitos [5]. Tai nebe juokai [6], nes provokacijų (a la Sarajeve tais pačiais 1914-aisiais) mes jau matėme, po danų karikatūrų pranašo Mahometo tema. Iš kitos pusės, būčiau linkęs manyti, jog problema yra ne islamas, kaip toks (jo gyvenimo būdo kritikos budistas O. Nydahlas ir laikosi), o mūsų santykis su juo, mūsų pačių dvasiniai ir materialiniai resursai. Būtent: ar nepaneigdama islamo Europa gali pasiūlyti savo alternatyvų, kurios taptų daugmaž patikimais šioje tokioje jautrioje dviejų skirtingų kultūrų susitikimo vietoje saugikliais? Vėlgi, ar mes savo pačių "daržuose" jau esame viską iki galo apsikuopę, kad galėtume vertinti kitos kultūros gyvenimo būdą? Štai svarbiausi klausimai, į kurį verta paskubėti atsakyti – mūsų pačių, mūsų vaikų bei vaikaičių ramios ateities vardan. Ir apskritai naujojo Jupiterio - Neptūno ciklo priangyje belieka tik palinkėti: nesvarbu, kam save priskiriame (musulmonams, budistams ar krikščionims), daug svarbiau, kokiems darbams atsiveria mūsų širdys, ką po savęs paliksime ateinantiems.

Šaltiniai ir komentarai:
1. М. Бэйджент, Н. Кэмпион, Ч. Харви. Мировая астрология. Psl. 197, Москва. 1999.
2. pagal indiškąją astrologiją, Mėnulio – Ketu, t.y. Krentančio Mėnulio mazgo susijungimas skatina masių psichikoje šizofrenijos tendencijas.
3. М. Бэйджент, Н. Кэмпион, Ч. Харви. Мировая астрология. Psl. 174, Москва. 1999.
4. ten pat.
5. apie tai verta perskaityti puikią rusų istoriko A. Buškovo knygą “Rasputinas. Šūviai iš praeities”.
6. Vadinamoji "žiemos fazė" (90 laipsnių kampas) tarp Jupiterio ir Neptūno įvyks 2019m. rugsėjo 1 - 21d.; tą patį mėnesį, rugsėjo 2-ąją, startuos naujas Saulės-Marso ciklas; Saturnas (reikšmė: senos tautos, konservatoriški papročiai) taps direkcinis ir ims artintis prie Plutono (reikšmė: transformacija, apsivalymas), kad su juo susijungtų ir nuo 2020m. sausio mėn. 12d. pradėtų savo naują ilgą tarpusavio ciklą. Aptariamos temos kontekste, 2019m. rugsėjis - 2012m. sausis Europai bus labai svarbus laikas...bet geriau to kritiško meto sudėjus rankų nelaukti ir imtis atsakomybės jau dabar...  

Straipsnis parengtas: 2009.10.24
Straipsnis įkeltas: 2009.10.25