LT
RU

Neretai tenka išgirsti kalbant taip: “Pats esu Vandenis, tačiau kiek pažįstu kitų Vandenių, jie labai skirtingi. Ar Zodiako ženklas nulemia šias savybes?” Arba: “Jei vaikai yra dvyniai, tai kaip astrologiškai galima paaiškinti, kad jie polinkiais ir gabumais skirtingi, nors išoriškai ir labai panašūs?” Ši tinklalapio skiltis paskirta būtent šio dalyko paaiškinimui. Žemiau jūs galite pamatyti dviejų mergaičių-dvynių gimimo brėžinius (etikos sumetimais detali gimimo metrika, o taip pat vardai ir pavardės nutylėti).                                          Vyresnioji sesuo, 6:30 (tradicinės planetos, Vakarų horoskopas)                                        Jaunesnioji sesuo, 7:00 (tradicinės planetos, Vakarų horoskopas)


Pirmasis horoskopas yra mergaitės, gimusios 6:30 ryto, o antrasis horoskopas – mergaitės, gimusios pusvalandžiu, t.y. 7:00 ryto, vėliau. Kas gi čia sutampa?

1. Abi mergaitės gimusios po tuo pačiu Zodiako ženklu (Žuvys). Tai mums rodo Saulė, stovinti 12 laipsnyje Žuvų ženkle, 2-ajame horoskopo name.

2. Kitos planetos pas abi mergaites taip pat stovi tuose pačiuose Zodiako ženkluose (Mėnulis – Dvyniuose, Merkurijus ir Venera – Vandenyje, MarsasRx, SaturnasRx – Svarstyklėse, JupiterisRx – Skorpione).

3. Rytai (horizontali kairėje brėžinių pusėje 12 ir 1 sektorius dalinanti linija) patenka į tą patį ženklą Ožiaragį – išoriškai jos viena į kitą labai panašios.

Tai pagrindiniai ir iš karto krentantys į akis sutapimai. O kas nesutampa?

1. Tolimosios planetos (Marsas, Jupiteris, Saturnas) tebestovi tuose pačiuose laipsniuose ir minutėse, atitinkamai – MarsasRx 18 laipsnių 29 minutės Svarstyklėse, JupiterisRx 10 laipsnių 19 minučių Skorpione, SaturnasRx 21 laipsnis 25 minutės Svarstyklių ženkle. Tačiau pasikeitė greičiau judančių planetų (Merkurijus, Venera) padėtys, o ypač Mėnulio padėtis: 6:30 metu buvo 15 laipsnių 5 minutės Dvyniuose, o 7:00 atsidūrė 15 laipsnių 23 minutės Dvyniuose.

2. Pasikeitė planetų padėtys astrologiniuose namuose. Lyginant brėžinius aiškiai matyti, kad gimimo 6:30 metu MarsasRx dar stovi 9-ajame name (= išmintis, studijos), tuo tarpu 7:00 metu jis kartu su SaturnuRx jau atsidūrė 8-ajame name (= partnerio pinigai, domėjimasis okultizmu). Mėnulis 6:30 metu stovėjo 5-ajame name ( = investicijos, spekuliacijos, žaidimai), tuo tarpu 7:00 metu jis jau 4-ajame name ( = tėvas, namai).

3. Profesiją rodanti 10-ojo namo pradžia 6:30 atveju stovi Skorpiono ženkle, tuo tarpu 7:00 atveju 10-ojo namo pradžia stovi jau Šaulio ženkle.

Ypač aiškiai skirtumas matyti indiškuosiuose horoskopuose (žr. žemiau). 6:30 atveju net 5 planetos (Merkurijus, Venera, Mėnulis, Marsas, Saturnas) papuola į atitinkamai 2, 6 ir 10 namus, kurie indų astrologijoje siejami su artchi, žemės stichija; tuo tarpu 7:00 atveju tos pačios 5 planetos pabrėžia 1, 5 ir 9 namus, kurie indų astrologijoje siejami su atitinkamai dharmos, ugnies stichijos namais.

Rezultatas: nors jos abi išoriškai ir labai panašios, tačiau mėgsta ir mokosi visai skirtingų dalykų. Pirmoji mergaitė su akcentuotais žemės namais mokosi ekonomikos, antroji su akcentuotais ugnies namais mokosi pedagogikos, mokytojo tipas. Šie keli pavyzdėliai primena, kad rūpestingesni astrologai ne be priežasties privengia sudaryti horoskopą, jei gimimo laikas nežinomas, arba net jei jis skiriasi iš pažiūros labai nedaug – valandą, pusvalandį, 15 minučių. Mat nedidelis pokytis laike atitinkamai sukelia kitokį psichologinį žmogaus ir jo polinkių portreto pavaizdavimą. Iš tiesų, Ascendentas net Liūto ženklo pabaigoje vis dar formuoja išdidų, valdingą, dominuoti linkusį charakterį, bet vos perėjęs į Mergelę jis atspindės kuklesnę, užtat labai pastabią smulkmenoms, kritišką asmenybę.